dr hab.
Mariusz Grygianiec

Zakład Filozofii Nauki

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej


Stanowisko:
profesor uczelni

Specjalizacja:
ontologia, filozofia umysłu

E-mail:
mgrygian@uw.edu.pl

Dyżury
środy 13:45-14:45 pok. 104