Materiały do pobrania

Wszystkie podania mogą być składane przez USOS-web (można je także składać w wersji tradycyjnej, papierowej).
Składanie podań w USOS-web: Dla studentów => Moje studia => Podania => Złóż nowe podanie.

UWAGA. Podania w sprawach, w których wydawana jest decyzja administracyjna (np. podanie o skreślenie z listy studentów, podanie w sprawie obniżenia opłaty za studia), mogą być złożone przez USOS-web, ale dodatkowo muszą być też wydrukowane, podpisane (!) i dostarczone do odpowiedniego sekretariatu.


 

.:: REKRUTACJA Przykładowe pytania przygotowawcze na rozmowę kwalifikacyjną (studia zaoczne II stopnia)

.:: USOS Formularz ZDALNEJ rejestracji dodatkowej

.:: USOS Formularz rejestracji dodatkowej

.:: Podanie uznanie przedmiotów obcych stacjonarne

.:: Podanie uznanie przedmiotów obcych niestacjonarne

.:: Szablon podania studia stacjonarne

.:: Szablon podania studia niestacjonarne


 

DO POBRANIA