Rejestracja żetonowa

Serwis rejestracji żetonowych umożliwia rejestrowanie się m.in. na: zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, egzaminy z języka obcego i niektóre przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej.


Link: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Skip to content