Wsparcie studentów z niepełnosprawnością

Osoby, które napotykają – trwałe lub czasowe – trudności zdrowotne uniemożliwiające im kształcenie, mogą skorzystać ze wsparcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Na pomoc mogą liczyć studenci i pracownicy UW, a także kandydaci, którzy zamierzają podjąć studia na naszej uczelni.

Zakres działalności BON: https://bon.uw.edu.pl/o-nas/
Kontakt do BON: https://bon.uw.edu.pl/kontakt/

Skip to content