Biuro Dziekana

ul. Nowy Świat 69, pokój 170 (III piętro)

E-mail:
biuro.dziekana.wfz@uw.edu.pl
Telefon:
22-55-20-152, 22-55-20-140

Pracownicy


mgr
Jolanta Baczewska

Stanowisko:
Kierownik Samodzielnej Sekcji

E-mail:
jolanta.baczewska@uw.edu.pl

Telefon: 22 55-20-152

Lokalizacja: ul. Nowy Świat 69, pok. 170 (III piętro)

Zakres obowiązków:
A. Sprawy pracownicze:
a) zatrudnienia,
b) powołania,
c) awanse stanowiskowe nauczycieli akademickich,
d) ocena pracownicza,
e) urlopy przysługujące zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym
oraz Kodeksem Pracy,
f) urlopy wypoczynkowe,
g) badania okresowe i kontrolne,
h) szkolenia BHP,
i) zakwaterowanie w DPN,
j) legitymacje pracownicze,

B. Obsługa Rady Wydziału

C. Sprawy związane z postępowaniami dotyczącymi nadania stopnia doktora
habilitowanego oraz tytułu profesora (otwarte przed 30 kwietnia 2019 r.)

Godziny przyjęć

Dodatkowe informacje
Urlop od 13 do 18 sierpnia 2021 r.


mgr
Edyta Bieńkowska

Stanowisko:
kierownik samodzielnej sekcji

E-mail:
edyta-b@uw.edu.pl

Telefon: 22-55-20-140

Lokalizacja: ul. Nowy Świat 69, pok. 170 (III piętro)

Zakres obowiązków:
sprawy pracownicze (konkursy, ocena pracownicza), obsługa Rady Wydziału,
przewody doktorskie (otwarte do 30.04.2019 r.)

Godziny przyjęć
10:00-14:00

Dodatkowe informacje
Urlop wypoczynkowy od 3 do 22 sierpnia 2021 r.


mgr
Anna Szpilowska

Stanowisko:
Starszy specjalista

E-mail:
anna.szpilowska@uw.edu.pl

Telefon: 22-55-23-713

Zakres obowiązków:
sprawy pracownicze (pensa, zajęcia usługowe)

Godziny przyjęć

Dodatkowe informacje
Praca w biurze w dniach 22, 25, 26 marca 2021 r.


Skip to content