dr
Michał Barcz

Zakład Epistemologii


Stanowisko:
adiunkt

Specjalizacja:
filozofia działania

E-mail:
michal@barcz.pl

Dyżury
wtorki 9:00 – 9:45 pok. 306