Zaproszenie do zgłaszania odczytów na seminarium Znak-Język-Rzeczywistość w roku akademickim 2018/19

Jesteśmy zainteresowani odczytami, które podejmują szeroko rozumianą problematykę ogólnej teorii znaków, w skład której wchodzą m.in. wybrane badania z zakresu filozofii (filozofia języka, filozofia umysłu, logika filozoficzna, semantyka, pragmatyka, metodologia nauk, historia idei semiotycznych), lingwistyki (syntaktyka, semantyka, pragmatyka), psychologii (psycholingwistyka, psychologia poznawcza), kognitywistyki, teorii prawa, logiki formalnej, nauk społecznych oraz informatyki.
Zgłoszenia prosimy uprzejmie przesyłać na jeden z adresów: taci@uw.edu.pl lub gavagai@poczta.onet.pl.

w zgłoszeniu uprzejmie prosimy podać:
– TYTUŁ WYSTĄPIENIA
– AFILIACJĘ (wraz ze stopniem/tytułem naukowym)
– PROPONOWANY TERMIN (z dokładnością do miesiąca)

Seminaria odbywają się w wybrane piątki o godzinie 16.45. Sugerowany czas wystąpienia to 45-75 minut, seminarium trwa do zakończenia dyskusji (choć nie dłużej niż do godziny 20.00).
Autorzy przyjętych odczytów są proszeni o przesłanie streszczenia lub pełnego tekstu wystąpienia na około tydzień przed odczytem (materiał ten jest udostępniany na stronie seminarium).

Autorom zakwalifikowanych wystąpień staramy się zapewniać nocleg oraz zwracać koszty podróży.

Streszczenia wykładów z poprzednich lat są dostępne na stronie: (zakładka: Seminarium).

Skip to content