Program konferencji „Geopolityka, przestrzeń, własność” (23 czerwca)

17 Cze, 2018; Aktualności

Program konferencji „Wokół Zofii Rydet. Między sztuką a dokumentem” (18-19.06)

13 Cze, 2018; Aktualności Konferencje


Zmiany w harmonogramie sesji dla studentów zaocznych (filozofia)

12 Cze, 2018; Aktualności
UWAGA! Zmiany w harmonogramie sesji dla studentów zaocznych (Filozofia)
Nastąpiły zmiany sal egzaminów w sesji letniej dla zaocznych studentów Filozofii. Aktualny harmonogram znajdziecie Państwo tu: https://filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/studia-zaoczne/sesja/

Konkurs PROM (międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej)

12 Cze, 2018; Aktualności Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NAWA. Każda uczelnia lub instytucja z obszaru szkolnictwa wyższego może złożyć w ramach aktualnego konkursu  tylko 1 wniosek.

W przypadku otrzymania więcej niż 1 zgłoszenia, wnioski zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1) zgodność z celami i wymaganiami programu PROM (maksymalna liczba punktów – 20);
2) zgodność z celami strategicznymi UW (maksymalna liczba punktów – 15);
3) uzasadnienie celowości realizacji projektu w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb jednostki (maksymalna liczba punktów – 15);
4) innowacyjność proponowanych rozwiązań (maksymalna liczba punktów – 10).

Wniosek, który otrzyma największą liczbę punktów i uzyska akceptację prorektora ds. naukowych zostanie zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez NAWA.

Prosimy jednostki zainteresowane złożeniem projektu o przesłanie wypełnionego załączonego formularza do dnia 15 czerwca (piątek) do godz. 15.00 do Biura Współpracy z Zagranicą na adres e-mail: katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl.

Formularz wniosku

Przedłużony składania wniosków w konkursie na projekty szkół letnich w językach obcych

11 Cze, 2018; Aktualności

Do 29 czerwca został wydłużony termin składania wniosków w konkursie na projekty szkół letnich w językach obcych dla studentów, które zostaną zorganizowane w 2018 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://zip.uw.edu.pl/node/58

Instytut Filozofii UW organizatorem 33. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego w 2020 roku

11 Cze, 2018; Aktualności Konferencje

Z przyjemnością informujemy, że podczas odbywającego się w zeszłym tygodniu 32. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) podjęto decyzję o powierzeniu Instytutowi Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego organizacji kolejnego, 33. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego. Kongres ten, pod tytułem „Hegel i wolność” odbędzie się w dniach 22-26.06.2020 roku w Instytucie Filozofii UW. Międzynarodowy Kongres Heglowski jest najbardziej prestiżowym i największym wydarzeniem naukowym w tej dziedzinie.

Program konferencji i warsztatów „2nd Context, Cognition and Communication Conference” (16-19.06)

11 Cze, 2018; Aktualności


Program konferencji

Program warsztatów konferencyjnych

Program konferencji ,,Ernst Bloch and the Marxist Legacy” (16-17.06)

10 Cze, 2018; Aktualności


Konferencja „Karol Marks. Walka i praca” jako wykład monograficzny

10 Cze, 2018; Aktualności
Konferencja „Karol Marks. Walka i praca” może być zaliczona jako wykład monograficzny (15 godz., 1 ECTS). Osoby zainteresowane takim udziałem w konferencji powinny zarejestrować się na nią przez USOS.

Dostęp do rejestracji – ścieżka: Dla studentów => Rejestracje => Bezpośrednie do grup => Rejestracja na konferencję naukową “Karol Marks. Walka i praca”

Link do rejestracji

Program i zasady zaliczenia konferencji

„Wokół własnej osi” Zaproszenie na wernisaż pracy doktorskiej Katarzyny Ferworn-Horawa

10 Cze, 2018; Aktualności

Opis pracy i recenzje można wkrótce przeczytać na stronie ASP tutaj

Wydział Filozofii i Socjologii UW z najwyższą kategorią naukową A+

8 Cze, 2018; Aktualności

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr ODW-865/KAT/2018 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał najwyższą kategorię naukową A+.

Kategorie naukowe przyznawane są na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek przeprowadzanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Ocena KEJN jest podstawą przyznania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następujących kategorii naukowych: A+ – poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz C – poziom niezadowalający.

Przyznanie Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW najwyższej kategorii naukowej A+ to wynik odwołania złożonego przez Dziekana WFiS UW od decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na mocy której – w wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej przez (KEJN) w 2017 roku – Wydział Filozofii i Socjologii UW otrzymał kategorię naukową A.

Konferencja „Wokół hipermodernizmu” (14 czerwca)

7 Cze, 2018; Aktualności

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Wokół hipermodernizmu” (14 czerwca 2018 r.), organizowaną przez Wydział Artes Liberales UW, której partnerem merytorycznym jest Instytut Filozofii UW.

W konferencji wezmą udział m.in. prof. Iwona Lorenc, prof. Jacek Migasiński, prof. Miguel Ángel Quintana Paz i prof. Tadeusz Bartoś.

Celem konferencji jest m.in. zestawienie różnych koncepcji hipermodernizmu i diagnoz dotyczących dzisiejszej epoki oraz odpowiedź na pytanie, czy można ją zasadnie nazywać hipernowoczesnością.

Czas: 14 czerwca (czwartek), 9.45-18.30.
Miejsce: budynek Artes Liberales UW przy Dobrej 72, sala konferencyjna.

Program: http://hipermodkonf.eu/
Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1736999886419558/

WSTĘP WOLNY! Serdecznie zapraszamy.

Zmiany organizacyjne w IF

6 Cze, 2018; Aktualności

Od 5 czerwca 2018 roku:

  • informacje do zamieszczenia na stronie internetowej IF UW (zmiana terminu dyżuru, informacje o konferencjach itp.) proszę zgłaszać wyłącznie na adres: ogloszenia.if@uw.edu.pl
  • rezerwacje sal należących do IF (wykład, spotkanie, konferencja) należy ustalać z dr hab. Joanną Golińską-Pilarek: j.golinska@uw.edu.pl
  • w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej działalności naukowej proszę kontaktować się z panią Arlettą Sekułą-Kwiatkowską (BST, DSM, dofinansowania Dyrekcji) lub panią Martą Zarębą (granty).
  • pytania i wątpliwości dotyczące finansowania badań proszę kierować do Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek j.golinska@uw.edu.pl
Arletta Sekuła-Kwiatkowska

tel. 22-55-23-727
e-mail:
a.sekula-kwiat@uw.edu.pl
Marta Zaręba
tel. 22-55-23-727
e-mail:
zareba.ma@uw.edu.pl
pokój 303 (III piętro)

wtorki: 10:00-15:30
środy: 9:00-11:30
czwartki: 10:00-15:30

pokój 303 (III piętro)

poniedziałki: 10:30-13:00
środy: 11:30-14:30
czwartki: 10:00-13:00