Wydział Filozofii i Socjologii UW z najwyższą kategorią naukową A+

8 Cze, 2018; Aktualności

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr ODW-865/KAT/2018 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał najwyższą kategorię naukową A+.

Kategorie naukowe przyznawane są na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek przeprowadzanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Ocena KEJN jest podstawą przyznania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następujących kategorii naukowych: A+ – poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz C – poziom niezadowalający.

Przyznanie Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW najwyższej kategorii naukowej A+ to wynik odwołania złożonego przez Dziekana WFiS UW od decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na mocy której – w wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej przez (KEJN) w 2017 roku – Wydział Filozofii i Socjologii UW otrzymał kategorię naukową A.

Konferencja „Wokół hipermodernizmu” (14 czerwca)

7 Cze, 2018; Aktualności

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Wokół hipermodernizmu” (14 czerwca 2018 r.), organizowaną przez Wydział Artes Liberales UW, której partnerem merytorycznym jest Instytut Filozofii UW.

W konferencji wezmą udział m.in. prof. Iwona Lorenc, prof. Jacek Migasiński, prof. Miguel Ángel Quintana Paz i prof. Tadeusz Bartoś.

Celem konferencji jest m.in. zestawienie różnych koncepcji hipermodernizmu i diagnoz dotyczących dzisiejszej epoki oraz odpowiedź na pytanie, czy można ją zasadnie nazywać hipernowoczesnością.

Czas: 14 czerwca (czwartek), 9.45-18.30.
Miejsce: budynek Artes Liberales UW przy Dobrej 72, sala konferencyjna.

Program: http://hipermodkonf.eu/
Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1736999886419558/

WSTĘP WOLNY! Serdecznie zapraszamy.

Zmiany organizacyjne w IF

6 Cze, 2018; Aktualności

Od 5 czerwca 2018 roku:

  • informacje do zamieszczenia na stronie internetowej IF UW (zmiana terminu dyżuru, informacje o konferencjach itp.) proszę zgłaszać wyłącznie na adres: ogloszenia.if@uw.edu.pl
  • rezerwacje sal należących do IF (wykład, spotkanie, konferencja) należy ustalać z dr hab. Joanną Golińską-Pilarek: j.golinska@uw.edu.pl
  • w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej działalności naukowej proszę kontaktować się z panią Arlettą Sekułą-Kwiatkowską (BST, DSM, dofinansowania Dyrekcji) lub panią Martą Zarębą (granty).
  • pytania i wątpliwości dotyczące finansowania badań proszę kierować do Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek j.golinska@uw.edu.pl
Arletta Sekuła-Kwiatkowska

tel. 22-55-23-727
e-mail:
a.sekula-kwiat@uw.edu.pl
Marta Zaręba
tel. 22-55-23-727
e-mail:
zareba.ma@uw.edu.pl
pokój 303 (III piętro)

wtorki: 10:00-15:30
środy: 9:00-11:30
czwartki: 10:00-15:30

pokój 303 (III piętro)

poniedziałki: 10:30-13:00
środy: 11:30-14:30
czwartki: 10:00-13:00

Call for papers: Master Class with Angelika Kratzer

5 Cze, 2018; Aktualności Konferencje

IF UW jest członkiem Philosophy of Language and Mind (PLM) network, który organizuje warsztaty (master class z Angeliką Kratzer). Gorąco zapraszam do zgłaszania abstraktów – Joanna Odrowąż-Sypniewska
Call for Papers

Master Class with Angelika Kratzer

On October 22-23, 2018, the Philosophy of Language and Mind (PLM) Network will organize a master class with Prof. Angelika Kratzer (Linguistics, University of Massachusetts). The event will take place at the University of Salzburg, Austria, and is being organized by Prof. Christopher Gauker.

Students and recent doctoral degree recipients (within three years of the degree at the time of submission) are invited to submit abstracts of papers to be presented at the master class. Papers may be submitted on any of the topics on which Prof. Kratzer has worked, including modality, conditionals, attitude ascriptions and speech reports. Preference will be given to papers that approach these issues from the perspective of the formal semantics of natural language.

10 submissions will be selected for presentation. Each presenter will have 50 minutes for presentation and discussion with Prof. Kratzer and the other participants. On the second day Prof. Kratzer will give a lecture for the participants and the Salzburg Philosophy Department (KGW).

There is no charge for participation; however, participants will have to fund their own travel to and living expenses in Salzburg. Information about inexpensive accommodation will be provided. Lunches on both days and dinner on the first evening (October 22) will be provided.

To apply to be a participant, please submit an anonymized abstract of no more than 1000 words (a short bibliography may be appended in addition to the 1000 words). Both the abstract and the body of the email should contain the title of the presentation (so that the anonymized abstract can be matched to the name of the contributor). The abstract must be submitted as a PDF document attached to an email sent to Prof. Julien Murzi at the following email address: julien.murzi@sbg.ac.at The title of the PDF should be „PLM Abstract“ and the subject line of the email should also be „PLM Abstract“. Questions may also be directed to Prof. Gauker at christopher.gauker@sbg.ac.at, but abstracts should not be sent to him.

The deadline for submission of abstracts is July 20, 2018. (This call for papers was first announced in February.) Acceptance decisions will be sent by email by August 24, 2018. Up to 4 of the 10 presentation slots may be reserved for participants affiliated with, or who have degrees from, PLM institutions. The selection of presentations will strive for gender balance, and geographical balance may play a role as well.

The PLM is a consortium of European philosophy departments and research centers that are especially strong in philosophy of language and philosophy of mind. Please see the PLM website for more information: http://projects.illc.uva.nl/PLM/

Laureaci konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

4 Cze, 2018; Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, iż w gronie laureatów konkursu START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się pracownicy i doktoranci naszego Instytutu: dr Adam Andrzejewski, mgr Michał Godziszewski, mgr inż. Przemysław Wałęga.

Serdecznie gratulujemy!

Ogłoszenie o wynikach konkursów:
https://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2018-przyznane/

Laureaci konkursów NCN

4 Cze, 2018; Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, iż w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 14 oraz PRELUDIUM 14 znaleźli się pracownicy i doktoranci naszego Instytutu: dr hab. Cezary Cieśliński, dr Marek Pokropski (OPUS) oraz mgr Agnieszka Erdt (PRELUDIUM).

Serdecznie gratulujemy!

Ogłoszenie o wynikach konkursów:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-preludium-14

Zaproszenie na wykłady prof. Ivany Buljan z Uniwersytetu w Zagrzebiu, 07.06., 11.06.2018, s.205 (dawny BUW)

2 Cze, 2018; Aktualności Obrony Wykłady gościnne

Uprzejmie zapraszamy na dwa wykłady prof. Ivany Buljan z Uniwersytetu w Zagrzebiu,
poświęcone klasycznej myśli chińskiej.
Tematy wykładów:
1. Practicing bear-hangings and bird-stretchings: Daoist techniques of
cultivation of the body.

2. What can we learn from a skillful butcher? Zhuangzi on spontaneity and
transformation.

Po każdym wykładzie przewidziane jest 45 min. na dyskusję lub konsultację.
Wykłady będą się odbywać w sali 205 w dawnym gmachu Biblioteki UW w następujących terminach:

1. czwartek: 7 czerwca 2018, w godz. 12:30-15:00;
2. poniedziałek: 11 czerwca 2018, w godz. 15:00-17:30.

Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim na I miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018

1 Cze, 2018; Aktualności Ogłoszenia

W tegorocznym rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” Instytut Filozofii UW zajął pierwsze miejsce w kategorii „Kierunek studiów: Filozofia” w skali całego kraju.

Życzliwość i otwartość wobec studentów, znakomite przygotowanie prowadzonych u nas zajęć, nasza aktywność naukowa na forum krajowym i zagranicznym – wszystko to znalazło potwierdzenie w uzyskanym przez nas wyniku. Czujemy się z niego bardzo dumni!

Każdy z członków naszej instytutowej wspólnoty wniósł swój osobisty, niepowtarzalny wkład w osiągnięty sukces. Wszystkim serdecznie dziękuję i gratuluję!

Jakub Kloc-Konkołowicz
Dyrektor Instytutu Filozofii UW

Przejdź do rankingu studiów filozoficznych Perspektyw 2018

I tura rejestracji w Instytucie Filozofii UW od 01.06.2018!

1 Cze, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że w Instytucie Filozofii UW rozpoczęła się I tura rejestracji na zajęcia w roku akademickim 2018/2019.
I tura rejestracji potrwa do 30 czerwca 2018 roku.
Dostęp do rejestracji: https://usosweb.uw.edu.pl/ => Dla studentów => Rejestracje => Bezpośrednie do grup

Konferencja Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IF UW, 08.06.2018, s.205 (dawny BUW)

1 Cze, 2018; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej zaprasza na konferencję,
która odbędzie się 8 czerwca w sali 205 (Stary BUW):
Tekst filozoficzny jako ćwiczenie duchowe w starożytności i średniowieczu

W starożytności i średniowieczu filozofia była czymś więcej niż tylko zbiorem poglądów czy sposobów dowodzenia. W czasach starożytnych nauczanie filozoficzne znajdowało swoją kontynuację i dopełnienie w bios filozofa – szczególnym sposobie życia i praktyce związanej z uprawianiem ćwiczeń duchowych. Paul Rabbow uważał, że w tym praktycznym aspekcie filozofii starożytnej jak w soczewce skupiają się najistotniejsze idee każdej ze szkół.

Kategoria ćwiczeń duchowych stosuje się również do obcowania z tekstem filozoficznym – pisania, lektury, komentowania, dyskusji, memoryzacji, medytacji. Niejednokrotnie świadczy o tym forma wielu dzieł, której zadaniem było zaangażowanie czytelnika. Treść nauczania przybiera postać protreptyku, dialogu, diatryby, konsolacji, listu, solilokwiów, hymnu, modlitwy i innych. Wynika to z zakorzenienia filozofii w całym kontekście kulturowym, w tym w retoryce, topice, tradycji literackiej czy religijnej.

Takie pojmowanie roli tekstu przetrwało w tradycji chrześcijańskich ćwiczeń duchowych, zarówno starożytnej, jak i średniowiecznej. Dotyczyło to zwłaszcza różnych metod literalnej i duchowej lektury tekstu biblijnego (lectio), sposobów jego zapamiętywania i „przeżuwania” (ruminatio), medytowania nad nim (meditatio), w końcu przekazywania owoców tej medytacji za pomocą odpowiednich środków literackich mających odbiorcę nie tylko intelektualnie informować, ale też duchowo formować: kazaniach, dialogach, listach, sentencjach.


Program konferencji: Konferencja Tekst filozoficzny jako ćwiczenie duchowe w starożytności i średniowieczu

Program XV konferencji “Przeglądu Filozoficznego”: KAROL MARKS. WALKA I PRACA

30 Maj, 2018; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

KAROL MARKS – program konferencji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa zapraszają na konferencję

Karol Marks

1818 – 1883

WALKA I PRACA

12–13 czerwca 2018 Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Szczegóły na stronej internetowej czasopisma: www.pf.uw.edu.pl

Siatki zajęć w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2018/2019 (I i II semestr)

30 Maj, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo siatki zajęć w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2018/2019 dla kierunków: Filozofia, Bioetyka, WISIP.

I rok 2018-2019
II rok 2018-2019
III rok 2018-2019
Fakultety 2018-2019
Seminaria 2018-2019
Wykłady 2018-2019
Translatoria 2018-2019
Bioetyka rok I 2018-2019
Bioetyka rok II 2018-2019
2018-2019 WISIP First Year Schedule
2018-2019 WISIP Second Year Schedule
2018-2019 WISIP Third Year Schedule

Siatki zajęć dla studiów zaocznych w Instytucie Filozofii UW (I semestr) w roku akademickim 2018/2019

30 Maj, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy siatki zajęć w I semestrze w roku akademickim 2018/2019:

Terminarz zjazdów na studiach zaocznych w roku akademickim 2018-2019

I ROK zaocznych studiów I stopnia 2018-2019 I semestr
II ROK zaocznych studiów I stopnia 2018-2019 I semestr
III ROK zaocznych studiów I stopnia 2018-2019 I semestr

I ROK zaocznych studiów II stopnia dla licencjatów z filozofii 2018-2018 I semestr
II ROK zaocznych studiów II stopnia dla licencjatów z filozofii 2018-2019 I semestr

I ROK zaocznych studiów II stopnia dla licencjatów obcych 2018-2019 I semestr
II ROK zaocznych studiów II stopnia dla licencjatów obcych 2018-2019 I semestr

Zajęcia fakultatywne na zaocznych studiach 2018-2019 I semestr