17 Oct, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Mgr Katarzyna Kuś odwołuje w dniu 17 października 2012 (środa) wykład z Epistemologii na studiach wieczorowych, w godz.16:45, sala 110, z powodu choroby.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

17 Oct, 2012; Konkursy

Szanowni Państwo!
Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei – forum współpracy wokół projektu finansowanego z grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ogłasza:

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych.

Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej IFiS PAN www.ifispan.waw.pl.

17 Oct, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Joanna Golińska-Pilarek odwołuje zajęcia i dyżur we wtorek – 23 października 2012 roku, z powodu wyjazdu służbowego na konferencję.

17 Oct, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Joanna Górnicka-Kalinowska przekłada dyżur z wtorku (16 września 2012) – na piątek 19 września 2012, w godz. 13.00-14.00, pok. 8.

Ogłoszenie dla studentów – konferencja pt. “Kognitywistyka. O naturze umysłu”

16 Oct, 2012; Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Program konferencji pt: “Kognitywistyka. O naturze umysłu”

16 Oct, 2012; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Conference “Hegel and Marx on the Global Crisis”

15 Oct, 2012; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

15 Oct, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Paweł Łuków odwołuje dyżur 16 października 2012 roku (wtorek) z powodów służbowych.

Debata pt. “Does it Really Matter? Super Power and Globalization” (Barack Obama, Mitt Romney debate about Domestic and Foreign Affairs)

15 Oct, 2012; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

15 Oct, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Wawrzyniec Rymkiewicz w dniu 15 października 2012 roku (poniedziałek) odwołuje translatorium niemieckie o godz. 18.30.

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza wybory!

15 Oct, 2012; News Announcements

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza wybory do:

  • Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Filozofii (5 mandatów)
  • Rady Instytutu Filozofii (11 mandatów)
  • Rada Wydziału Filozofii i Socjologii (9 mandatów)
  • Parlamentu Studentów UW (2 mandaty)

Kalendarz wyborczy:

22.10.2012 roku (poniedziałek), godz. 10:00-16:00 w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w formie głosowania urnowego;

Kandydatury należy składać na piśmie w biurze ZSS UW do dnia 18 października 2012 roku w godzinach pracy biura: 09:00-17:00.

Procedurę wyborczą w dniu głosowania przeprowadzi Komisja Skrutacyjna powołana przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UW. W jej skład wejdą osoby zaproponowane przez kandydatów oraz pełnomocników list.

W trakcie wyborów można głosować na określonych kandydatów, najwyżej tylu, ile mandatów jest do obsadzenia w danym organie. Będzie można głosować na kandydatów z różnych list, o ile takie zostaną zgłoszone.

Głosujący okazują ważną legitymację studencką, ważny indeks jednostki lub aktualne zaświadczenie z sekretariatu jednostki poświadczające status studenta jednostki wraz z odpowiednim dokumentem ze zdjęciem.

Mężów zaufania zgłasza się na piśmie do chwili rozpoczęcia procedury liczenia głosów.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie protokołu wyborczego w budynku bezpośrednio po jego sporządzeniu.

Kontakt z Komisją Wyborczą Samorządu Studentów UW (KW SS UW) – Krakowskie Przedmieście 24; tel./fax: (22)55-20-809, (22)55-22-612; tel. kom.: 602 769 693, g.drobiszewski@samorzad.uw.edu.pl

Więcej informacji o wyborach i uchwały KW SS na stronie ukw.samorzad.uw.edu.pl

Szkolenie na temat wniosku projektowego w 7 Programie Ramowym UE

11 Oct, 2012; News Announcements

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dotyczącym tworzenia wniosku projektowego w 7 Programie Ramowym UE w tematach Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH) oraz Nauka w społeczeństwie (SiS).
Spotkanie odbędzie się 23 października 2012 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na następującej stronie internetowej:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4801
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj.
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 18 października 2012 r.
UWAGA! Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Z poważaniem,
Małgorzata Krótki
Koordynator obszarów
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
Nauka w społeczeństwie
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej pt. “Filozofia a religia. Inspiracje – krytyka”

11 Oct, 2012; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…