Nowy skład zespołu ds. tutoringu w IF UW; Obóz tutoringowy doktorantów i studentów IF UW, 9-12.08.2016, Beskid Niski

20 Jun, 2016; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Siatki zajęć dla studiów podyplomowych w semestrze zimowym 2016/2017

19 Jun, 2016; News Dyżury i zmiany w zajęciach Announcements

Ciąg dalszy…

Siatki zajęć dla studiów zaocznych I i II stopnia w semestrze zimowym 2016/2017

19 Jun, 2016; News Dyżury i zmiany w zajęciach Announcements

Ciąg dalszy…

Spotkanie z kandydatem na zastępcę dyrektora IF ds. studenckich

18 Jun, 2016; News Announcements

Ciąg dalszy…

Konferencja “Tajna polityka: historia, formy i znaczenie współczesne”, 24.06.2016, IF UW

18 Jun, 2016; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Konferencja “Obraz między sacrum i profanum”, 12-14.10.2016, Kazimierz Dolny

18 Jun, 2016; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Dzień uchodźcy w Instytucie Filozofii UW, 20.06.2016, IF UW g.17:00

17 Jun, 2016; News Announcements Wykłady gościnne

Ciąg dalszy…

Konkurs w Instytucie Filozofii UW

17 Jun, 2016; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

17 Jun, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Paweł Łuków odwołuje dyżur we wtorek – 21 czerwca 2016. Osoby, które chcą się skontaktować, proszone są o przesłanie wiadomości mailowej (p.w.lukow@uw.edu.pl).

Zarządzenie Dyrektora IF w sprawie tutoringu

17 Jun, 2016; News Announcements

Ciąg dalszy…

CFP: New Ontologies of Art

15 Jun, 2016; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Zmarł prof. dr hab. Cezary Wodziński

15 Jun, 2016; News Announcements

Ciąg dalszy…

15 Jun, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Jan Hauska dyżuruje od 22 czerwca 2016 roku w środy, 12:30-13:30, pok. 104.