Konkurs w Instytucie Filozofii UW

17 Cze, 2016; Aktualności Konkursy Ogłoszenia


strong>Instytut Filozofii UW ogłasza konkurs, w którym udział mogą wziąć osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie w IF UW począwszy od roku akademickiego 2016/2017. Konkurs ma na celu wyłonienie kandydata na doktoranta, który swoją rozprawę doktorską poświęciłby następującej tematyce:

RENESANS MYŚLI POLITYCZNEJ HEGLA W WIELKIEJ BRYTANII PO 1939 R.

Osoba, która podjęłaby się napisania rozprawy doktorskiej na wskazany (lub pokrewny) temat, miałaby możliwość nawiązania współpracy z wybitnym znawcą myśli Hegla – profesorem Zbigniewem Pełczyńskim z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Profesor Pełczyński zgodził się udzielić doktorantowi konsultacji i wskazówek, a także udostępnić mu wyniki własnych badań. Opiekunem doktoranta w Instytucie Filozofii UW byłby dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz; pośredniczyłby on w nawiązaniu przez doktoranta kontaktów naukowych z profesorem Pełczyńskim.

Plan badawczy i życiorys naukowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres edyta-b@uw.edu.pl do 30 czerwca 2016 roku.

Po zapoznaniu się z dokumentami profesor Zbigniew Pełczyński oraz dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz udzielą wspólnej rekomendacji wskazanemu przez siebie kandydatowi. Następnie kandydat ten przystąpi do regularnej rekrutacji na studia doktoranckie w IF UW. Należy podkreślić, że także pozostali uczestnicy konkursu nadal będą mogli starać się o przyjęcie na studia doktoranckie; udzielona rekomendacja nie zastępuje bowiem procedury rekrutacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 lipca 2016 roku.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Ogłoszenie o konkursie w IF UW