Nabór wniosków w konkursach MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8

18 Lip, 2018; Aktualności Konkursy

Ciąg dalszy…

Konkurs PROM (międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej)

12 Cze, 2018; Aktualności Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NAWA. Każda uczelnia lub instytucja z obszaru szkolnictwa wyższego może złożyć w ramach aktualnego konkursu  tylko 1 wniosek.

W przypadku otrzymania więcej niż 1 zgłoszenia, wnioski zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1) zgodność z celami i wymaganiami programu PROM (maksymalna liczba punktów – 20);
2) zgodność z celami strategicznymi UW (maksymalna liczba punktów – 15);
3) uzasadnienie celowości realizacji projektu w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb jednostki (maksymalna liczba punktów – 15);
4) innowacyjność proponowanych rozwiązań (maksymalna liczba punktów – 10).

Wniosek, który otrzyma największą liczbę punktów i uzyska akceptację prorektora ds. naukowych zostanie zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez NAWA.

Prosimy jednostki zainteresowane złożeniem projektu o przesłanie wypełnionego załączonego formularza do dnia 15 czerwca (piątek) do godz. 15.00 do Biura Współpracy z Zagranicą na adres e-mail: katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl.

Formularz wniosku

Konkursy w projekcie badawczym „Logiki sytuacji” finansowanym przez NCN

9 Maj, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

1) Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty
w projekcie badawczym „Logiki sytuacji” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki: PhDposition

2) Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty
w projekcie badawczym „Logiki sytuacji” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki: StudentPosition

Uwaga! Termin składania wniosków do konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 15 i PRELUDIUM 15 do 01.06.2018!

9 Maj, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków do konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN OPUS 15 / PRELUDIUM 15 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 1 czerwca 2018 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana.).

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań do podpisu Prorektora to 8 czerwca 2018 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 czerwca 2018). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 czerwca 2018 roku.

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Przypominamy również, że w konkursach Opus 15 / Preludium 15 po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku angielskim. Nowością jest również możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Uwaga! Termin składania wniosków o dotację DSM dla młodych naukowców i doktorantów do 13 maja 2018 roku!

7 Maj, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103): dodatkowa kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym)

6 Kwi, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15, wnioski do 15.06.2018

26 Mar, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

I edycja Konkursu im. prof. Romana Czerneckiego

22 Mar, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Uwaga! Nowy termin składania dokumentów w konkursie o stypendium Erasmus

21 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

XIII edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców – termin składania wniosków – do 2 marca 2018!

15 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

9 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) – zagraniczne praktyki absolwenckie – 35 MIEJSC!

5 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) – zagraniczne praktyki studenckie dla studentów – 145 MIEJSC!

5 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…