Dotacja BST

Dotacja BST to dotacja celowa MNiSW przyznawana Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki.

Środki BST przekazane do dyspozycji Instytutu Filozofii UW są rozdzielane w drodze konkursu projektów badawczych zgłaszanych przez kierowników zakładów i pracowni IF UW oraz redakcje czasopism naukowych afiliowanych przy WFiS UW, z wyjątkiem rezerwy pozostającej w gestii Dyrekcji IF UW.

Środkami BST przyznanymi zakładom i pracowniom dysponują ich kierownicy. Wnioski o dofinansowanie z zakładowych środków BST należy więc składać bezpośrednio do kierownika zakładu lub pracowni.

Skip to content