Formalne teorie prawdy

Projekt badawczy “Formalne teorie prawdy”.

Informacje o projekcie
Kierownik projektu: dr hab. Cezary Cieśliński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Typ projektu: OPUS
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Streszczenie projektu
W projekcie rozważane będą formalne teorie prawdy, zwłaszcza teorie aksjomatyczne, wyrażone w językach formalnych. Cele projektu będą realizowane przez cztery wiodące zadania badawcze, w obrębie których wystąpią szczegółowe podzadania:

Zadanie 1: Analiza formalnych własności klasycznych teorii prawdy
Zadanie 2: Teorie prawdy z nieklasycznymi logikami
Zadanie 3: Analiza paradoksów semantycznych w teoriach prawdy
Zadanie 4: Filozoficzne interpretacje teorii prawdy

Naszkicowane zadania badawcze wymagają użycia zaawansowanych metod logicznych, z wykorzystaniem teorii modeli, teorii rekursji, teorii mnogości i teorii dowodu. Nawet mniej formalna część filozoficzna (zadanie 4) wymaga odwoływania się do technicznych rezultatów. Użycie precyzyjnych narzędzi współczesnej logiki pozwala na dokładną analizę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, na styku matematyki i filozofii.

Skip to content