Gottfried Wilhelm Leibniz. Poza czasem i przestrzeniąInstytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego

z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci Gottfrieda Wilhelma Leibniza
zapraszają na konferencję

Gottfried Wilhelm Leibniz
1646 – 1716

POZA CZASEM I PRZESTRZENIĄ

7 – 8 czerwca 2016
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 maja 2016 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2016 r. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2016 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Do pobrania:
Leibniz Poza czasem i przestrzenia plakat konferencji
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ – informacje o konferencji

Skip to content