Humane Philosophy and Human Nature

Organizatorzy Humane Philosophy Project oraz Zakład Filozofii Kultury IF UW
mają zaszczyt zaprosić

na międzynarodową konferencję pod tytułem
Humane Philosophy and Human Nature”,

która odbędzie się w dniach 24-26 września 2015 roku
na Uniwersytecie Warszawskim

www.humanephilosophy.pl

Konferencja ma na celu podjęcie zagadnień związanych z pojęciem natury ludzkiej w perspektywie różnych tradycji filozoficznych, kontekstów i konotacji kulturowych, a także jego znaczenia w odniesieniu do nauk przyrodniczych i społecznych. Jej podstawową intencją merytoryczną jest refleksja nad tym, do jakiego stopnia pojęcie to odgrywało i wciąż odgrywa rolę w moralnym i teoretycznym samorozumieniu człowieka oraz rozumieniu otaczającej go rzeczywistości.

Wykłady stanowiące oś rozważań wygłoszą:

 • Agata Bielik-Robson (Nottingham University, Polska Akademia Nauk)
 • Jos de Mul (Erasmus University of Rotterdam)
 • Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • Andreas Kinneging (Leiden University)
 • Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Andrew Pinsent (University of Oxford)
 • Marcin Poręba (Uniwersytet Warszawski)
 • Zofia Rosińska (Uniwersytet Warszawski)
 • Line Ryberg-Ingerslev (Aarhus University)
 • Anthony Steinbock (Southern Illinois University)
 • Kenneth Stikkers (Southern Illinois University)
 • Jerry Valberg (University College London)

Konferencja przewiduje także 12 krótkich równoległych referatów, które zostaną wygłoszone przez: Przemysława Bursztykę (IF UW), Richarda Elliotta (Heythrop College, University of London), Gabrielę Kurylewicz (IF UW, Fundacja Forma), Agatę Łukomską (IF UW), Silvio Marino (University of Naples), Ryana D. Meade (Loyola University Chicago School of Law), Jana Molinę (IF UW), Thomasa Pölzlera (University of Graz), Marcina Rychtera (IF UW), Mariję Selak (Zagreb University), Jana Swianiewicza (IF UW), oraz Phanomkorna Yothasorna (Thammasat University in Bangkok).

Miejsce:
1. referaty plenarne: sala im. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, UW
2. „parallel short papers”: sale 211 i 212, budynek starego BUWu

Ramowy program konferencji można znaleźć poniżej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.humanephilosophy.com ; www.humanephilosophy.pl
oraz https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3501-HPHN-KONF

Kontakt: dr Przemysław Bursztyka: pbursztyka@uw.edu.pl
mgr Mikołaj Sławkowski – Rode: m.slawkowski-rode@uw.edu.pl

Konferencja współorganizowana jest przez: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Ian Ramsey Centre for Science and Religion, Oxford University oraz Dalai Lama Cetre for Compassion, Oxford. Honorowym patronem wydarzenia jest Prorektor UW Alojzy Nowak. Konferencja otrzymała dotację Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Short Papers Timetable
CONFERENCE TIMETABLE OVERVIEW

Skip to content