Program konferencji

Wtorek, 12 czerwca 2012 r.

INTERPRETACJE

09:15 – 09:30  Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW Aleksandra OCHOCKIEGO

09:30 – 10:00  Halina WALENTOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Jan Jakub Rousseau – prekursor konceptu dialektyki oświecenia

10:00 – 10:30  Sylwia ZAWADZKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Trzy oblicza wolności człowieka w pismach J.J. Rousseau

10:30 – 11:00  Ewa SADURSKA-DUFFY (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie): „Wszystko jest dobre, co z rąk Stwórcy pochodzi, wszystko paczy się w rękach człowieka” – natura jako przedmiot naukowej i osobistej refleksji

11:00 – 11:30  Adam FIJAŁKOWSKI (Uniwersytet Warszawski): „Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre…” – o pierwszych wydaniach i pierwszych tłumaczeniach Emila czyli o wychowaniu Jana Jakuba Rousseau

11:30 – 12:00  Przerwa

12:00 – 12:30  Rafał GODOŃ (Uniwersytet Warszawski): Edukacja jako sztuka. Emil Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne

12:30 – 13:00  Rafał WIERZCHOSŁAWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Idea wolności politycznej J.J. Rousseau a dylematy współczesnego neorepublikanizmu

13:00 – 13:30  Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Czy propozycja Rousseau odrodzenia nauk i sztuk przyczyniła się do naprawy obyczajów?

13:30 – 14:00  Zbigniew WRÓBLEWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Natura i kultura w dyskursie ekologicznym

14:00 – 14:30  Janusz OSTROWSKI (Uniwersytet Warszawski): Polityka i religia w myśli Rousseau

14:30 – 15:30   Przerwa na obiad

15:30 – 16:00  Halina ROTKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski): Jean-Jacques Rousseau a kategoria „innego”

16:00 – 16:30  Jarosław BACŁAWSKI (Uniwersytet w Białymstoku): Wola powszechna i jej stabilność według J.J. Rousseau

16:30 – 17:00  Jolanta CZERZNIEWSKA (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie): Zbieractwo jako krytyka kultury. Przypadek Rousseau

17:00 – 17:30  Janina KAMIŃSKA (Uniwersytet Warszawski): Myśl pedagogiczna Jeana-Jacques’a Rousseau w pracach Komisji Edukacji Narodowej

17:30 – 18:00  Maciej SADOWSKI (Uniwersytet Warszawski): Czy projekty ustrojowe dla Polski i Korsyki są konkretyzacją republikańskich postulatów Rousseau z Umowy społecznej?

Środa, 13 czerwca 2012 r.

KONFRONTACJE

09:30 – 10:00  Walentyn WANDYSZEW (Państwowy Uniwersytet w Sumach): J.J. Rousseau about nature of inequality between people: sagacity or error. Look from 21 century

10:00 – 10:30  Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy): Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk

10:30 – 11:00  Piotr PASTERCZYK (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Umowa społeczna jako wyraz przejścia ze stanu natury do stanu kultury w świetle Girardowskiej teorii mimetycznej pożądliwości

11:00 – 11:30  Katarzyna SZUMLEWICZ (Uniwersytet Warszawski): Braterska umowa społeczna, czyli filozofia Rousseau w ujęciu Carole Pateman

11:30 – 12:00  Przerwa

12:00 – 12:30  Dominika BRYKAJŁO (Uniwersytet Warszawski): Społeczne źródła poczucia winy w ujęciu Rousseau

12:30 – 13:00 Janusz KUCHARCZYK (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie): Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w myśli Rousseau

13:00 – 13:30  Milena JAKUBIAK (Uniwersytet Szczeciński): Rousseau a Hume

13:30 – 14:00  Joanna MIKSA (Uniwersytet Łódzki): Inspiracje filozofią Jana Jakuba Rousseau w antropologii moralnej Immanuela Kanta. Fascynacja i polemika

14:00 – 14:30  Kamil POPOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka

14:30 – 15:30  Przerwa na obiad

15:30 – 16:00  Justyna WODZIK (Uniwersytet Szczeciński): Mary Wollstonecraft i feministyczna krytyka Emila Rousseau

16:00 – 16:30  Anna KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Przyjemność z natury czy z kultury? Widowisko według J.J. Rousseau

16:30 – 17:00  Szymon SOLECKI (Uniwersytet Opolski): Wyznania J.J. Rousseau jako przykład koncepcji tożsamości narracyjnej Ch. Taylora

17:00 – 17:30  Jerzy PLUTA (Uniwersytet Warszawski): Rousseau a Themerson

17:30 – 18:00  Anna SZKLARSKA (Uniwersytet Jagielloński): Arnold Gehlen jako anty-Rousseau

J.J. Rousseau. Natura i kultura – program konferencji

Skip to content