Ogłoszenie dla studentów – wykład monograficzny

Instytut Filozofii UW
redakcja „Przegl
ądu Filozoficznego”
zapraszaj
ą na konferencję

KOGNITYWISTYKA
O NATURZE UMYSŁU

29–30 października 2012 r.
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

_____________________________________________________________________

Informujemy, że studenci mogą zaliczyć konferencję jako
wykład monograficzny
(30 godz., 3 pkt ECTS,
rejestracja przez USOS)

Organizatorzy:
prof. dr hab. Jacek Hołówka i dr Bogdan Dziobkowski

Skip to content