Program konferencji

Program

Poniedziałek, 29 października 2012 r.

08:45 – 09:00 Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW Mieszka TAŁASIEWICZA

09:00 – 09:30 Jarosław GRYZ (York University, Toronto): Gdzie jesteś HAL?

09:30 – 10:00 Piotr BOŁTUĆ (University of Illinois at Springfield): BICA jako szansa stworzenia świadomych maszyn

10:00 – 10:30 Marcin JAŻYŃSKI (Warszawska Szkoła Filmowa): Czy inżynier wie, co myśli jego robot?

10:30 – 11:00 Katarzyna PAPRZYCKA (Uniwersytet Warszawski): Jak obalić Lowe’a obalenie teorii identyczności?

11:00 – 11:30 Karol POLCYN (Uniwersytet Szczeciński): Identyczność psychofizyczna i intuicje modalne

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski): Fenomenalistyczny eksternalizm Michaela Tye’a

12:30 – 13:00 Marcin GOKIELI (Ośrodek Badań Filozoficznych): Czy da się nazwać uczucia? Pojęcia fenomenalne u Michaela Tye’a

13:00 – 13:30 Mieszko TAŁASIEWICZ (Uniwersytet Warszawski): Zarys naturalistycznej koncepcji intencjonalności

13:30 – 14:00 Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku): O naturze jaźni

14:00 – 14:30 Daniel ŻUROMSKI (Akademia Pomorska w Słupsku): Społeczna natura umysłu

14:30 – 15:00 Kinga JĘCZMIŃSKA (Uniwersytet Warszawski): Świadomość dostępu i świadomość fenomenalna

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Zbigniew SEMADENI (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej): Dziecinny egocentryzm myślowy dotyczący stosunków przestrzennych a kwestia kształtowania się niezmienników w umyśle ludzkim

16:30 – 17:00 Arkadiusz GUT, Agnieszka KRZYSZTOFIAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Implementacja testów fałszywego przekonania w badaniach nad „teorią umysłu”

17:00 – 17:30 Patrycja MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki): Jak to się dzieje, że pamiętasz coś, czego nie było? Analiza powstawania zniekształceń w pamięci w świetle replikacji paradygmatu DRM

17:30 – 18:00 Remigiusz SZCZEPANOWSKI (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej): Metapoznawczy model świadomości emocji i jego korelaty neuronalne

18:00 – 18:30 Anita PACHOLIK-ŻUROMSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Wpływ zaburzeń orientacji czasoprzestrzennej na perspektywę pierwszoosobową

Wtorek, 30 października 2012 r.

09:00 – 09:30 Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczeciński): Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny

09:30 – 10:00 Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski): Czy kognitywistyka może coś dać filozofii?

10:00 – 10:30 Tomasz KOMENDZIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Jedna kognitywistyka czy wiele kognitywistyk? Kogo interesuje natura umysłu?

10:30 – 11:00 Joanna RĄCZASZEK-LEONARDI (Uniwersytet Warszawski): Oblicza kognitywistyki: perspektywa psychologiczna

11:00 – 11:30 Krystyna MISIUNA (Uniwersytet Warszawski): Informacja kognitywna jako obszar badawczy kognitywistyki

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Marcin MIŁKOWSKI (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): Wyjaśnianie procesów poznawczych w kognitywistyce

12:30 – 13:00 Piotr PRZYBYSZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): O sposobach wyjaśniania w neurokognitywistyce

13:00 – 13:30 Tomasz SZUBART (Uniwersytet Jagielloński): Zagadnienie wyjaśniania w kognitywistyce a jej interdyscyplinarność

13:30 – 14:00 Piotr ŁUKOWSKI (Uniwersytet Łódzki): Mityczna niemonotoniczność

14:00 – 14:30 Katarzyna BUDZYŃSKA (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): Retoryczne strategie poznawcze

14:30 – 15:00 Krzysztof SZYMANEK (Uniwersytet Śląski): O argumentach z koincydencji

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Zbigniew PIETRZAK (Uniwersytet Wrocławski): Funkcja eksploracji otoczenia a zdolność do abstrahowania

16:30 – 17:00 Paweł GRABARCZYK (Uniwersytet Łódzki): Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?

17:00 – 17:30 Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy): Integracyjna rola emocji a podejście (multi)modularne do umysłu

17:30 – 18:00 Artur MACHLARZ (Uniwersytet Opolski): Doświadczenie a prawa natury – krytyka teorii wiedzy Dretskego w pracach R. Millikan

18:00 – 18:30 Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski): Naturalistyczne teorie reprezentacji umysłowych

Skip to content