VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Szanowni Państwo,
Zakład Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i współpracująca z nim Fundacja Historii Filozofii Polskiej zapraszają pracowników naukowych zajmujących się badaniem polskiego dziedzictwa filozoficznego oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem owego dziedzictwa do udziału w VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, dwudniowej naukowej konferencji, która odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 22 i 23 września 2014 roku, i poświęcona będzie „romantyzmom polskim”
.

VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Formularz zgłoszenia na konferencję

Skip to content