William James. Filozofia bez definicji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji setnej rocznicy śmierci Williama Jamesa
zapraszają na konferencję

WILLIAM JAMES
FILOZOFIA BEZ DEFINICJI

31 maja – 1 czerwca 2010 roku
Sala Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Materiały do pobrania:
Plakat
Afisz
Program konferencji

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200 – 300 słów) należy nadsyłać do 15 kwietnia 2010 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który będzie w całości poświęcony filozofii Williama Jamesa i ukaże się w czwartym kwartale 2010 roku.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Skip to content