27.02.2018 – wykład dr. hab. Tadeusza Ciecierskiego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium Instytutu Filozofii UW,
które odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 roku o g. 16:45 w sali 4.
W programie wystąpienie dra hab. Tadeusza Ciecierskiego pt. „Kontekst, znaczenie i kodowanie”.

A oto krótki opis problematyki, która będzie przedmiotem rozważań:
W literaturze poruszającej zagadnienie zależności kontekstowej sporo miejsca poświęcono problemowi wyznaczania listy parametrów kontekstowych potrzebnych do wyznaczania treści wyrażeń okazjonalnych (nazwijmy ten problem „problemem parametryzacji”). Zgodnie z klasycznym argumentem Creswella nie jest możliwe odgórne określenie takiej listy. W wystąpieniu chciałbym przedstawić pomysł na semantyczne wybrnięcie z   problemu parametryzacji. Aby to zrobić, przedstawię idee kodowania parametrów kontekstowych w egzemplarzu wypowiedzi oraz podziału reguł znaczeniowych dla zdań okazjonalnych na takie, które korzystają z kodowania egzemplarzowego oraz pozostałe. Postaram się też powiedzieć słów kilka o potencjalnych implikacjach przedstawionego rozwiązania oraz kłopotach, które są z nim związane.

Skip to content