Wnioski o granty – ważne informacje

Uwaga! Termin składania wniosków w konkursach NCN: OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15, do 01.06.2018

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN OPUS 15 / PRELUDIUM 15 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 1 czerwca 2018 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana.).

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań do podpisu Prorektora to 8 czerwca 2018 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 czerwca 2018). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 czerwca 2018 roku.

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Przypominamy również, że w konkursach Opus 15 / Preludium 15 po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku angielskim. Nowością jest również możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Uwaga! Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ukazała się informacja o ogłoszeniu konkursów OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 czerwca 2018 roku w systemie elektronicznym OSF. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_15_ogloszenie_opus15_preludium15

Uwaga! Termin składania wniosków do konkursów NCN: OPUS 14 oraz PRELUDIUM 14

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN OPUS 14 / PRELUDIUM 14 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 1 grudnia 2017 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

Termin składania wniosków w BOB do podpisu Prorektora to 8 grudnia 2017 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 grudnia 2017). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 grudnia 2017 roku.

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

UWAGA! Otwarcie konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1 – terminy składania wniosków!

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ukazała się informacja o otwarciu konkursów OPUS 14 oraz PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i składania wniosków w nadchodzących konkursach:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

Informujemy też, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ukazała się informacja o otwarciu konkursu DAINA 1 na polsko–litewskie projekty badawcze.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

Termin składania wniosków w konkursach NCN MAESTRO 9 / HARMONIA 9 / SONATA 13 / SONATA BIS 7

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN MAESTRO 9 / HARMONIA 9 / SONATA 13 / SONATA BIS 7 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 28 sierpnia 2017 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

Termin składania wniosków w BOB do podpisu Prorektora upływa 8 września 2017 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 września 2017). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 września 2017 roku.

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin składania wniosków w konkursach NCN OPUS 13 / PRELUDIUM 13

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN OPUS 13 / PRELUDIUM 13 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 4 czerwca 2017 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

Termin składania wniosków w BOB do podpisu Prorektora to 12 czerwca 2017 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 12 czerwca 2017). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 22 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Skip to content