Siatki zajęć

Rok akademicki 2023/2024

I rok BIOETYKA

II rok BIOETYKA

Rok akademicki 2022/2023

I rok BIOETYKA

II rok BIOETYKA

Rok akademicki 2021/2022

I rok BIOETYKA

II rok BIOETYKA

Archiwum

Rok I

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-9:30

9:45-11:15

Etyka kliniczna
prof. dr hab. P.Łuków, s.109

METODY ETYKI
wykład
prof. P.Łuków s. Aula


SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY Z ELEMENTAMI METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH
dr hab. M. Radkowska-Walkowicz, s.205 (Stary BUW)

11:30-13:00


FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład
dr hab. J.Kloc-Konkołowicz, prof. ucz., s. Aula

Biopolityka ćw.
dr hab. R. Wonicki (sem.I), dr M.Gawin (sem.II) s.112

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1
dr hab. M.Salwa, s.4

Seminarium Wrażliwość estetyczna a środowisko
dr hab. A.Wolińska, s.107 (sem. II)

BIOPOLITYKA
wykład
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz., s. Aula

Filozofia społeczna ćw. gr.2 dr hab. H. Walentowicz, prof. ucz., s.112

Seminarium Zagadnienia etyczne w studiach a niepełnosprawności
dr A.Wołowicz, s.aula (I sem.)

Seminarium Environmental ethics
prof. dr hab. J.Górnicka-Kalinowska. s. Aula (II sem.)

13:15-14:45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH, wykład
dr hab. T.Bigaj, prof. UW (I sem.),
prof. dr hab.K.Wójtowicz, dr. hab. A.Kuźniar (II sem.) s.205 (dawny BUW)

Seminarium The Ethics of Consent
prof. dr hab. P.Łuków, s.109 (sem. II)

Filozofia polityki ćw.
dr M. Gawin (I sem.)
dr hab. R. Wonicki (II sem.), s.4

FILOZOFIA POLITYKI wykład
dr hab. A. Nogal, prof. ucz.,
s. Aula

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ
wykład
dr hab. P.Schollenberger (I sem.), 
dr hab. M.Salwa (II sem.), s.205 (Stary BUW)

Global Justice and Human Rights
dr hab. R.Wonicki
Czw. 13.15-14.45 + 15.00-16.30, s.104 X2 co dwa tygodnie
Pierwsze spotkanie 15.10

PRAWO WOBEC MEDYCYNY I BIOTECHNOLOGII
dr hab. M.Boratyńska s.102

15:00-16:30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1
(I sem.) dr hab. T.Bigaj, prof. UW
(II sem.) prof. dr hab. K.Wójtowicz, Nowy pracownik s.205 (dawny BUW)

Seminarium Etyka końca życia
dr A.Alichniewicz, s.110
X2 co dwa tygodnie w godz. 15:00-18:15; Pierwsze spotkanie 01.03 (sem. II)

Seminarium Etyka prokreacyjna
dr J.Różyńska, s.4 (sem. I)

Seminarium Disaster bioethics
dr J.Różyńska, s.4 (sem. II)

Filozofia społeczna ćw. gr.1 dr M.Dobrzański, s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2
dr hab. M.Borowska, s.108

Global Justice and Human Rights
dr hab. R.Wonicki
Czw. 13.15-14.45 + 15.00-16.30, s.104 X2 co dwa tygodnie
Pierwsze spotkanie 15.10


16:45-18:15

Metody etyki ćw.
dr A. Łukomska, s.102

Seminarium Ethics of new technologies
dr W. Bober, s.108 (sem. I)


Wstęp do bioetyki
(I sem.) dr E. Kaczmarek, s.Aula

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3
dr hab. P. Schollenberger, s. 4

Rok II

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-9:30

9:45-11:15


System ochrony zdrowia z elementami polityki zdrowotnej
dr Grażyna Magnuszewska-Otulak, s.208 (I sem.)

11:30-13:00

  Seminarium magisterskie 
prof. dr hab. P.Łuków, dr J.Różyńska, s.109 
Pierwsze spotkanie 05.10.2020 
 
Aktualne problemy bioetyki i biopolityki 
dr hab. R.Wonicki, dr E.Kaczmarek, s. 109 Pierwsze spotkanie 12.10.2020 

Przedmioty roczne odbywają się naprzemiennie.

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład
dr hab. J.Kloc-Konkołowicz, prof. ucz., s. Aula

Biopolityka ćw.
dr hab. R. Wonicki (sem.I), dr M.Gawin (sem.II) s.112

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1
dr hab. M.Salwa, s.4

Seminarium Wrażliwość estetyczna a środowisko
dr hab. A.Wolińska, s.107 (sem. II)

BIOPOLITYKA
wykład
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz., s. Aula

Filozofia społeczna ćw. gr.2 dr hab. H. Walentowicz, prof. ucz., s.112

Seminarium Zagadnienia etyczne w studiach a niepełnosprawności
dr A.Wołowicz, s.aula (I sem.)

Seminarium Environmental ethics
prof. dr hab. J.Górnicka-Kalinowska. s. Aula (II sem.)

13:15-14:45

Komisje i konsultacje etyczne
dr hab. J.Różyńska, s.110 (konwersatorium + warsztaty) (I sem.)

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH wykład
dr hab. T.Bigaj, prof. UW (I sem.)
prof. dr hab. K.Wójtowicz, dr. hab. A.Kuźniar (II sem.), s.205 (dawny BUW)

Seminarium The Ethics of Consent
prof. dr hab. P.Łuków, s.109 (II sem.)

Filozofia polityki ćw.
dr M.Gawin (I sem.), dr hab. R.Wonicki (II sem.), s. 4

Etyka społeczna i polityczna
dr hab. M.Środa, prof. ucz. s.102 (II sem.)

FILOZOFIA POLITYKI wykład
dr hab. A. Nogal, prof. ucz.,
s. Aula

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ
wykład
dr hab. P.Schollenberger (I sem.), 
dr hab. M.Salwa (II sem.), s.205 (Stary BUW)

Global Justice and Human Rights
dr hab. R.Wonicki
Czw. 13.15-14.45 + 15.00-16.30, s.104 X2 co dwa tygodnie
Pierwsze spotkanie 15.10

15:00-16:30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2
(I sem.) prof. dr hab.T.Bigaj,
(II sem.) prof. dr hab. K.Wójtowicz,
s.205 (dawny BUW)

Seminarium Etyka końca życia
dr A.Alichniewicz, s.209
X2 co dwa tygodnie w godz. 15:00-18:15; Pierwsze spotkanie 22.02 (sem. II)

Seminarium Etyka prokreacyjna
dr J.Różyńska, s.4 (sem. I)

Seminarium Disaster bioethics
dr J.Różyńska, s.4 (sem. II)

Filozofia społeczna ćw. gr.1 dr M.Dobrzański, s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2
dr hab. M.Borowska, s.108

Global Justice and Human Rights
dr hab. R.Wonicki
Czw. 13.15-14.45 + 15.00-16.30, s.104 X2 co dwa tygodnie
Pierwsze spotkanie 15.10


16:45-18:15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2
(I sem.) prof. dr hab.T.Bigaj,
(II sem.) prof. dr hab. K.Wójtowicz,
s.205 (dawny BUW)

Seminarium Etyka końca życia
dr A.Alichniewicz, s.209
X2 co dwa tygodnie w godz. 15:00-18:15; Pierwsze spotkanie 22.02 (sem. II)

Etyka badań naukowych
dr J.Różyńska, s.4

Seminarium Ethics of new technologies
dr W. Bober, s.108 (sem. I)


Bioetyka i edukacja
dr E.Kaczmarek, s.102 (konwersatorium + warsztaty) (II sem.)

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3
dr hab. P. Schollenberger, s. 4

Skip to content