Strona Główna > Pracownicy > Dyżury i adresy mailowe pracowników

Dyżury i adresy mailowe pracowników

Dyżury pracowników naukowych Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 2020/2021: DYŻURY PRACOWNIKÓW 2020 

Uwaga! Prosimy o sprawdzanie terminów dyżurów pracowników IF UW tutaj: Informacje o odwołanych – przełożonych dyżurach i zajęciach.

Adresy mailowe pracowników Instytutu Filozofii UW: Pracownicy – adresy mailowe 

Urlopy pracowników dydaktycznych 2019