Strona Główna > Wydział > Historia Wydziału Filozofii

Historia Wydziału Filozofii

Brief History of Institute of Philosophy

The origins of philosophy taught in Warsaw at a university level date back to the days of Collegium Nobilium, with Antoni Wiśniewski as lecturer (1746-63), and subsequently to Knights’ School, where lectures on logic and ethics were given by Ma... >>

Marzec 1968

Marzec 1968 – Filozofia UW W marcu 1968 roku studenci filozofii i socjologii z Wydziału Filozoficznego UW, przy poparciu przedstawicieli kadry dydaktycznej, uczestniczyli w protestach środowiska akademickiego przeciwko władzy. Zaczęło się od gorących... >>