Strona Główna > Wydział > Zakłady i Pracownie > Zakład Filozofii Nauki

Zakład Filozofii Nauki

Kierownik: prof. ucz. dr hab. Tomasz Bigaj

P.O. Kierownika: dr hab. Mariusz Grygianiec

Pracownicy: dr hab. Adrian Kuźniar, dr Maciej Sendłak

Pokój: 104

Telefon: 22-55-23-709