Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

O przyjęcie na studia podyplomowe z naszej oferty mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

  • tytuł magistra
  • licencjat
  • stopień inżyniera

Od kandydatów wymagana jest rejestracja (założenie konta) w systemie IRK:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/auth/register/consent/

Wymagane dokumenty (część z nich generuje się automatycznie z IRK):

– skan podania o przyjęcie na studia (generowane z IRK, wymagany własnoręczny podpis),

– skan zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania z IRK, wymagany własnoręczny podpis)

– skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (do umieszczenia w IRK)

– skan oświadczenia o prawdziwości zamieszczonych danych oraz dokumentów (do pobrania z IRK, wymagany własnoręczny podpis)

– jedno zdjęcie (wgrane do IRK)


Termin składania dokumentów:
komplet dokumentów można zamieszczać w systemie od  30.08.2021 do 24.09.2021 (po wcześniejszym zapisaniu się na studia w systemie IRK – kliknięciu w przycisk ‚Zapisz się’ przy opisie wybranego kierunku studiów). 

Rekrutacja jest prowadzona elektronicznie – Kandydaci składają wymagane dokumenty wgrywając skany na swoje konta w IRK.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów. Dokumenty należy składać po zarejestrowaniu się w systemie IRK, ale w trakcie trwania otwartej tury rekrutacji. Dokumenty składa się elektronicznie – część z nich należy pobrać z IRK (podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponoszenia płatności, oświadczenie) – będą dostępne po zarejestrowani się na studia w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. Skany podpisanych dokumentów oraz dyplomu należy umieścić jako odpowiedzi do zestawów pytań w IRK.

PRZEWIDYWANA LICZBA SŁUCHACZY LUB LIMIT PRZYJĘĆ:
Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 15 osób; limit przyjęć na studia: 30 osób.

Skip to content