Strona Główna > Instytut > Zakłady i Pracownie > Zakład Etyki

Zakład Etyki

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Łuków

Pracownicy: dr Emilia Kaczmarek, dr Agata  Łukomska, dr Joanna Różyńska, prof. UW dr hab. Magdalena Środa

Pracownicy zatrudnieni w projektach: mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Pokój: 8

Telefon: 2255-20-167

Strona internetowa: https://zakladetyki.filozofia.uw.edu.pl