Program konferencji „Wokół Zofii Rydet. Między sztuką a dokumentem” (18-19.06)

13 Cze, 2018; Aktualności Konferencje


14.06. Odwołanie dyżuru dr. Przemysława Bursztyki

13 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Przemysław Bursztyka odwołuje dyżur w czwartek (14.06) z powodu udziału w konferencji

13.06. Odwołanie dyżuru dr. Bogdana Dziobkowskiego

12 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Bogdan Dziobkowski odwołuje swój dyżur w dniu 13 czerwca 2018 r. (z powodu udziału w konferencji). Najbliższy dyżur odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 r.

Czerwcowe dyżury prof. Jakuba Kloca-Konkołowicza

12 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

W czerwcu prof. Jakub Kloc-Konkołowicz dyżurować będzie w następujących terminach:

12.06 (wtorek) – 13.30-15, Zakład Filozofii Społecznej
15.06 (piątek) – 13.15-14.45, ZFS
18.06 (poniedziałek) – 13.30-15, ZFS
22.06 (piątek) – 13.15-14.45, ZFS
25.06 (poniedziałek) – 12.30-14.00, ZFS
29.06 (piątek) – 13.15-14.45, ZFS

Dyżury prof. Katarzyny Paprzyckiej-Hausman w okresie letnim

12 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. K. Paprzycka-Hausman, prof. UW w okresie letnim będzie dyżurować w następujących terminach:
Wtorek 19 czerwca, 14-15 (ostatni dyżur przed urlopem)
Wtorek 31 lipca 9-10
Środa 1 sierpnia 11-12
Wtorek 14 sierpnia 9-10
Wtorek 21 sierpnia 9-10
Wtorek 4 września 8-9
Środa, 12 września 9-10
Wtorek 18 września 9-10

Konkurs PROM (międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej)

12 Cze, 2018; Aktualności Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NAWA. Każda uczelnia lub instytucja z obszaru szkolnictwa wyższego może złożyć w ramach aktualnego konkursu  tylko 1 wniosek.

W przypadku otrzymania więcej niż 1 zgłoszenia, wnioski zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1) zgodność z celami i wymaganiami programu PROM (maksymalna liczba punktów – 20);
2) zgodność z celami strategicznymi UW (maksymalna liczba punktów – 15);
3) uzasadnienie celowości realizacji projektu w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb jednostki (maksymalna liczba punktów – 15);
4) innowacyjność proponowanych rozwiązań (maksymalna liczba punktów – 10).

Wniosek, który otrzyma największą liczbę punktów i uzyska akceptację prorektora ds. naukowych zostanie zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez NAWA.

Prosimy jednostki zainteresowane złożeniem projektu o przesłanie wypełnionego załączonego formularza do dnia 15 czerwca (piątek) do godz. 15.00 do Biura Współpracy z Zagranicą na adres e-mail: katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl.

Formularz wniosku

14.06. Zmiana terminu dyżuru prof. Tomasza Bigaja

11 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Tomasz Bigaj w tym tygodniu przenosi dyżur ze środy na czwartek (14.06) na godzinę 13:00-14:00.

Instytut Filozofii UW organizatorem 33. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego w 2020 roku

11 Cze, 2018; Aktualności Konferencje

Z przyjemnością informujemy, że podczas odbywającego się w zeszłym tygodniu 32. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) podjęto decyzję o powierzeniu Instytutowi Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego organizacji kolejnego, 33. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego. Kongres ten, pod tytułem „Hegel i wolność” odbędzie się w dniach 22-26.06.2020 roku w Instytucie Filozofii UW. Międzynarodowy Kongres Heglowski jest najbardziej prestiżowym i największym wydarzeniem naukowym w tej dziedzinie.

12.06. Odwołanie dyżuru prof. Haliny Walentowicz

11 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Profesor Halina Walentowicz odwołuje dniu 12.06.2018 dyżur z powodu udziału w konferencji.

Dyżury dr. hab. Michała Herera

10 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Michał Herer odbywa dyżury w pokoju 44 w budynku przy ul. Nowy Świat 69

11.06. Zmiana godziny dyżuru dr Magdaleny Bieniak-Nowak

9 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Magdalena Bieniak-Nowak będzie dyżurować w poniedziałek 11.06 w godzinach 10:00-11:00.

14.06. Zmiana terminu dyżuru dr hab. Marka Nowaka

8 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach Ogłoszenia

Z powodu udziału w konferencji naukowej dr hab. Marek Nowak przenosi swój dyżur ze środy 13 czerwca na czwartek 14 czerwca w godz. 10-11 w pok. 302 w Instytucie Filozofii UW.

08.06. Odwołanie dyżuru dr. hab. Jakuba Kloca-Konkołowicza

7 Cze, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz odwołuje dyżur w piątek 8 czerwca 2018 roku z powodu wyjazdu na konferencję.