Strona Główna > Pracownicy > Pracownicy badawczy

Pracownicy badawczy

I. ADIUNKCI 

  1. dr Krystyna Bielecka
  2. dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska
  3. dr Leopold Hess
  4. dr Dariusz Kalociński
  5. dr Jeffrey Ketland
  6. dr Andrea Nannini
  7. dr Marcin Trepczyński