Strona Główna > Samorząd > Samorząd Doktorantów > Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów Instytutu Filozofii UW

1. dr hab. Rafał Wonicki – przewodniczący
2. mgr Patryk Danielewicz – doktorant IF UW; sekretarz komisji
3. mgr Joanna Stachura – pracownik administracji
4. mgr Daria Chibner – doktorantka IF UW
5. mgr Katarzyna Zakrzewska – doktorantka IF UW
6. mgr Patrick Wodecki – doktorant IF UW

Skrzynka kontaktowa Komisji Stypendialnej znajduje się na I piętrze.

Dyżur Komisji Stypendialnej dla Doktorantów: środa, w godz. 16:45-18:15, sala 42 Nowy Świat 69 (4 piętro).

UWAGA! Od 2 października 2017 roku wnioski o stypendium z funduszu pomocy materialnej wypełniane i rejestrowane są w USOSweb. Następnie wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i z wymaganymi załącznikami dostarczyć w formie papierowej (osobiście u członków Komisji Stypendialnej dla doktorantów, w sekretariacie ds. doktoranckich oraz do skrytki korespondencyjnej Komisji Stypendialnej).
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()
Kontakt pod adresem mailowym: stypendia.usos@uw.edu.pl

Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów socjalnych, stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg znajdują się na stronie internetowej Biura ds. studiów doktoranckich i kształcenia podyplomowego: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia/

Jak działa Komisja Stypendialna – prezentacja

Treść regulaminu
Postanowienie w sprawie kwot FPM 2017-2018

Archiwum

Kryteria tworzenia rankingu osób ubiegających się o stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów w Instytucie Filozofii UW:

Kryteria stypendium Rektora UW 2015-2016
Kryteria Stypendium Rektora UW 2013-2014