Strona Główna > Samorząd > Samorząd Studentów > Komisja Stypendialna dla Studentów > Akty prawne

Akty prawne

1) Obwieszczenie nr 6 Rektora UW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

2) Postanowienie nr 8 Rektora UW w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2013-2014

3) Zarządzenie nr 31 Rektora UW w sprawie wprowadzania Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

5) Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

6) Oświadczenie o dochodach opodatkowanych kartą podatkową/ryczałtem

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)