Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Program MOST

Program MOST

Rekrutacja na program MOST 2017/2018

Szczegółowe informacje o Programie MOST znajdują się w na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
oraz na stronie Biura Spraw Studenckich http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/most/

Rekrutacja na program MOST 2016/2017 – semestr letni

Pismo Pani Prorektor ds studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Mika – rekrutacja na Program MOST
Program MOST broszura

Rekrutacja na program MOST 2015/2016

OFERTA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH PROGRAMU MOST
na rok akademicki 2015/2016

1. Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

2. Liczba oferowanych miejsc dla uczestników studiów doktoranckich Programu MOST*

Kierunek filozofia – 5

* przykład: Przy jednym miejscu osoba zakwalifikowana do odbywania studiów w Programie MOST może pozostać przez cały rok akademicki. W tej sytuacji w kolejnym semestrze zostanie wyczerpany limit przyjęć. W przypadku, gdy student będzie odbywał studia jedynie w semestrze zimowym, jednostka zobligowana jest do przyjęcia w semestrze letnim kolejnej osoby.

3. Dane Koordynatora Programu MOST w jednostce (proszę wypełnić wszystkie pola)

a) imię i nazwisko: prof. dr hab. Paweł Łuków
b) telefon kontaktowy: (22) 55 20 167
c) adres e-mail: p.w.lukow@uw.edu.pl
d) dyżury: wtorki 13:00 – 14:30, pok. 8

4. Krótki opis kierunku

Absolwent studiów doktoranckich w IF ze stopniem doktora jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy badawczej w dziedzinie filozofii – a także pracy interdyscyplinarnej, na styku z wieloma naukami szczegółowymi (matematyka, fizyka, psychologia, językoznawstwo, socjologia, filologia klasyczna, historia, politologia itp.) na profesjonalnym poziomie w skali ogólnopolskiej i światowej. Studia doktoranckie na filozofii nie przewidują żadnych zajęć kursowych. Doktoranci wybierają dwa seminaria i jeden wykład monograficzny rocznie. Pozwala to na wyjątkowo elastyczną, indywidualną ścieżkę kształcenia i badań.

Do pobrania: Oferta miejsc dla doktorantów w programie MOST 2015-2016

Uwaga! Na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/dokumenty-do-pobrania uaktualnione zostały wzory dokumentów do Programu MOST.

Do pobrania: Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior o rekrutacji na Program MOST w roku akademickim 2015-2016

Przewodnik dla jednostek dydaktycznych MOST 2015-2016