Strona Główna > Studia I i II stopnia > Opłaty za studia

Opłaty za studia

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczynają studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 opłaty za usługi edukacyjne w roku 2020-2021

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 opłaty za usługi edukacyjne w roku 2020-2021 (dla studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim)

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczynają studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 opłaty za usługi edukacyjne w roku 2019-2020

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 opłaty za usługi edukacyjne w roku 2019-2020 (dla studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim)

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2018 opłaty za usługi edukacyjne w roku 2018-2019
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019

 

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2018 opłaty za usługi edukacyjne w roku 2018-2019
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018

http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/M.2017.97.Zarz_.32.pdf

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2016/2017

http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/M.2016.90.Zarz_.25.pdf

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016 i wcześniej

WYKAZ OPŁAT ZA STUDIA