Siatki zajęć

Rok akademicki 2023/2024

Rok akademicki 2022/2023

W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia)

Rok akademicki 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich  w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Filozofii w roku akademickim 2021/2022 – zajęcia dydaktyczne (z wyłączeniem zajęć przewidzianych w planie zajęć w terminach: 9 i 10 października 2021 r., 26 i 27 lutego 2022 r., 11 i 12 czerwca 2022 r.) będą prowadzone w trybie zdalnym- egzaminy i zaliczenia będą przeprowadzane w trybie zdalnym.


W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).


W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).

Rok akademicki 2020/2021


W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).


Archiwum