Działalność

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza podlega bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu wydziału.

Realizuje zadania związane z eksploatacją budynków i funkcjonowaniem zaplecza techniczno-gospodarczego Wydziału, procesy zakupowe sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowe i konserwacyjne.

Zakupy dokonywane są w oparciu o „Procedurę zakupów i zasad wykorzystania sprzętu oraz ewidencji środków na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Obecnie zakupy dzielimy na:

  1. Zakupy związane z informatyką (sprzęt, urządzenia, oprogramowania itp.) – os. odpowiedzialną jest p. Piotr Goliński,
  2. Pozostałe zakupy (materiały eksploatacyjne tj. papier, art. biurowe itp.) – os. odpowiedzialną jest p. Roman Kalinowski.

Obaj Panowie przeprowadzą całą procedurę, od momentu zgłoszenia, poprzez wypełnienie wniosku, aż po sfinalizowanie i przekazanie zakupionych rzeczy.

Osoba zgłaszająca zakup jest na bieżąco informowana o statusie zgłoszenia

Skip to content