Wpłaty na konferencję i wystawianie faktur za opłatę konferencyjną

Wszyscy uczestnicy konferencji w momencie rejestrowania się na konferencję powinni poinformować o chęci otrzymania faktury bądź noty za opłatę konferencyjną.

Po zakończeniu rejestracji organizator przesyła do Sekcji Finansowej do Pani Joanny Zawadki e-mail joannazawadka@uw.edu.pl listę wszystkich uczestników, którzy będną wnosić opłatę oraz informację, którzy uczestnicy chcą otrzymać potwierdzenie wniesienia opłaty konferencyjnej.

Wpłaty na konto dla osób spoza UW

Wpłaty za opłaty konferencyjne, zarówno w PLN jak i w walucie obcej, dokonywane są na poniższy rachunek bankowy

IBAN PL 86 1160 2202 0000 0000 6084 9393
SWIFT BIGBPLPWXXX
Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2a
02-593 Warszawa

Dokonując wpłaty, prosimy o podanie nazwy konferencji oraz imię i nazwisko celem odpowiedniego przypisania płatności.

Faktury i noty za opłaty konferencyjne wystawiane są przez Sekcję Finansową Wydziału Filozofii UW.

Pracownicy, doktoranci i studenci UW nie dokonują wpłat na konto bankowe. Dla osób tych wystawiane są wyłącznie noty obciążeniowe. Noty wystawiane są na konkretny Wydział (nie na osobę).

Aby otrzymać notę obciążeniową, prosimy o przesłanie Zapotrzebowania na notę do Sekcją Finansową Wydziału Filozofii.
Pobierz zamówienie na notę

Prosząc o fakturę, należy podać następujące informacje:

1. na jakie dane ma zostać wystawiona faktura
– w przypadku wpłaty przez osobę fizyczną – imię i nazwisko, adres,
– w przypadku firmy – nazwa firmy, adres i NIP.

Jeżeli uczestnik dokona wpłaty ze swojego rachunku bankowego nie ma możliwości wystawienia faktury na Instytucję.

2. na jaki adres ma zostać wysłana faktura.

Skip to content