Strona Główna > Wydział > Historia Wydziału Filozofii

Historia Wydziału Filozofii

Krótka historia Wydziału Filozofii

Dzieje nauczania filozofii na poziomie wyższym sięgają w Warszawie czasów Collegium Nobilium, gdzie wykładał Antoni Wiśniewski (1746-1763), a następnie Szkoły Rycerskiej, w której logikę i etykę wykładał Marcin Nikuta (1766-1788). Wykładowcą filozofi... >>

Marzec 1968

Marzec 1968 – Filozofia UW W marcu 1968 roku studenci filozofii i socjologii z Wydziału Filozoficznego UW, przy poparciu przedstawicieli kadry dydaktycznej, uczestniczyli w protestach środowiska akademickiego przeciwko władzy. Zaczęło się od gorących... >>