Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład komisji na kadencję 2012-2016:

 1. dr hab. Ewa Nasalska (przewodnicząca)
 2. prof. dr hab. Paweł Łuków
 3. prof. UW dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz
 4. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
 5. dr hab. Małgorzata Jacyno
 6. dr Bogdan Dziobkowski
 7. dr Michał Kowalski
 8. dr Tomasz Tiuryn
 9. dr Adrian Ziółkowski
 10. mgr inż. Anna Kalinowska
 11. mgr Artur Grygiencz
 12. mgr Marta Kołodziejska
 13. Diana Zagrodzka
 14. Łukasz Krawiranda
Skip to content