Strona Główna > Wydział > Zakłady i Pracownie > Pracownia Filozofii Francuskiej

Pracownia Filozofii Francuskiej

Kierownik: dr Michał Kozłowski

Zespół: prof. zw. dr hab. Iwona Lorenc, prof. UW dr hab. Jacek Migasiński

Pokój: 210

Telefon: 2255-20-221