Strona Główna > Wydział > Zakłady i Pracownie > Pracownia Filozofii Muzyki

Pracownia Filozofii Muzyki

Zespół: dr hab. Małgorzata Szyszkowska, dr Gabriela Kurylewicz, dr Joanna Michalik,  członek honorowy prof. dr hab. Szabolcs Esztenyi (UMFC)

Pokój: 107

Telefon: 22-55-20-144

Fb: https://www.facebook.com/Pracownia-Filozofii-Muzyki-1013994835313480/

Pracownia realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr  2016/23/B/HS1/02325 „Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstrukcjonistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej teoria i praktyką” (kierownik: dr hab. Małgorzata Szyszkowska)