Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej

Kierownik: dr Katarzyna Kuś

Pokój: 306

Telefon: 22-55-20-103

E-mail: kkus@uw.edu.pl

Skip to content