Strona Główna > Wydział > Zakłady i Pracownie > Zakład Etyki

Zakład Etyki

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Łuków

Pracownicy: dr Katarzyna Filutowska, dr Emilia Kaczmarek, dr Agata  Łukomska, dr Joanna Różyńska,
prof. ucz. dr hab. Magdalena Środa

Pracownicy zatrudnieni w projektach: dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska

Pokój: 8

Telefon: 2255-20-167

Strona internetowa: https://zakladetyki.filozofia.uw.edu.pl