Szanowni Państwo!

22 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką i Dyrekcja Instytutu Filozofii UW zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi

 Prof. Dr. Christoph Asmuth (Berlin):

 „Doping im Sport ?

Eine aporetische Diskussion mit philosophischen Grundlagen“

 (Doping w sporcie. Aporetyczna dyskusja i jej filozoficzne podstawy)

 26 marca 2010 (piątek), g. 13.15, sala nr 13

(Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3)

Profesor Christoph Asmuth w prowadzonych przez siebie badaniach koncentruje się na tradycji klasycznej filozofii niemieckiej (Fichte, Hegel). Szczególnie interesują go zagadnienia relacji między świadomością i cielesnością, co znalazło wyraz także w prowadzonym przez niego obecnie projekcie badawczym, dotyczącym dopingu i szerzej: filozoficznych i etycznych aspektów sportu.

Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza.

20 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w konferencji

Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza.

Odbędzie się ona we Wrocławiu w dniach 10-11 czerwca 2010r. Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu.

Analiza i egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii

20 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję naukową „Analiza i egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii”, organizowaną przez czasopismo filozoficzne „Analiza i Egzystencja” oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2010 w Pobierowie, został przedłużony do 30 marca 2010

Kontakt: aie@univ.szczecin.pl; szymanska_kasia@wp.pl

Tutaj pobiorą Państwo plakat konferencji.

Spory o (nie)tożsamość podmiotu

18 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

KATEDRA FILOZOFII Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca 2010 r. w Ustce, nad morzem. Opłata wynosi 360 zł. Kwota obejmuje wydruk materiałów pokonferencyjnych, noclegi oraz wyżywienie. Zgłoszenia wraz z abstraktami będą przyjmowane do dnia 20 maja 2010 r.

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: bchoinska@wp.pl  tel: 502 600 981

Tutaj mogą Państwo pobrać plakat konferencji.

Informacja o stypendiach Fundacji Lanckorońskich na rok 2011

18 Mar, 2010; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

 W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 23 X 1995 Fundacja przekazała PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne. Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Tematyka historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1939. Wnioski studentów nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką można składać wnioski o stypendia do Rzymu, Londynu, Wiednia, i wyjątkowo, do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendystom wyjeżdżającym do Rzymu Fundacja zapewnia mieszkanie w Rzymie, a stypendystom wyjeżdżającym do Wiednia ułatwi zakwaterowanie w Wiedniu.

Stypendyści wyjeżdżający do Londynu otrzymują odpowiednio wyższe stypendium, które uwzględnia koszty zakwaterowania. Proponujemy im względnie tanie kwatery prywatne; nie muszą jednak z nich korzystać.

Stypendyści wyjeżdżający do innych ośrodków naukowych muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania i ze stypendium pokryć jego koszty.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów delegowani przez ich Rektorów (UJ, UW, UAM, UMK, UWr.) i sekretarz Komisji, powoływany przez PAU.

Wnioski o stypendia na rok 2011 należy składać na ręce Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17,31-016 Kraków, tel. 0-12424-02-00, fax 0-12 422-54-22), według załączonego formularza, do dnia 15 maja 2010 r. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej PAU www.pau.krakow.pl

http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie w Ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.

W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

III Studenckie Forum Badań nad Językiem

15 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w ‚III Studenckim Forum Badań nad Językiem’, które odbędzie sie w dniach 24-25 kwietnia w Instytucie Kultury Polskiej Uniwerstytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularze zgłoszeniowe
znajdą Państwo na stronie internetowej Forum:
http://www.psychologia.pl/forum2010/

15 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencją naukową

Za progiem kultury popularnej

która dobędzie się dnia *21 maja 2010 *r. w Warszawie.

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

VIII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych

15 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

W imieniu organizatorów, zapraszamy Państwa do udziału w

VIII Ogólnopolskim Filozoficznym Forum Młodych

Informacje znajdą Państwo na plakacie.

11 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w Letnim Uniwersytecie Filozoficznym w Paryżu. Jego zajęcia odbędą się w dniach 5-11 lipca. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie.

FULBRIGHT 2011-2012

9 Mar, 2010; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Przekazujemy informacje dotyczące stypendiów Fulbrighta na rok Akademicki 2011-2012 przeznaczonych dla pracowników naukowych i doktorantów oraz dla studentów polskich wyższych uczelni. Dodatkowo, studentom ostatnich lat studiów magisterskich i absolwentom polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2010-2011, Komisja Fulbrighta może zaoferować dofinansowanie I roku studiów.

Aktualne programy:

1. 2011-2012 Fulbright Advanced Research Grants – stypendia badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem doktora oraz dla uczestników studiów doktoranckich. Przewidywana ilość stypendiów: 10 po doktoracie, 10 przed doktoratem. Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 czerwca 2010.

2. 2011-2012 Fulbright Graduate Student Grants – Finansowanie I roku studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Stypendia dla absolwentów i studentów ostatnich lat w polskich uczelniach wyższych. Przewidywana ilość stypendiów: 10. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2010.

3. 2011-2012 Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Students – Pełne finansowanie pierwszych 3 lata studiów doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Stypendia dla wyróżniających się absolwentów i studentów w polskich uczelniach wyższych. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje strona amerykańska, Komisja Fulbrighta może rekomendować 2 kandydatów. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2010.

4. 2010-2011 Fulbright Graduate Student „Top-Up” Grants. Stypendium, w wysokości $10,000, jest przeznaczone dla studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy zostali przyjęci na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2010-2011. Przewidywana ilość stypendiów: 10. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2010.

Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

We wszystkich kategoriach stypendiów program Fulbrighta zapewnia dodatkowo wizę J-1, opłatę ubezpieczenia i podróży do USA. Ostateczna ilość stypendiów przyznawanych przez Komisje Fulbrighta będzie zależeć od wysokości przyznanego budżetu.

[ Pobierz informacje o stypendiach ]

Zlot Filozoficzny w Łodzi, 7–9 maja 2010

9 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Koło Naukowe Filozofów przy Uniwersytecie Łódzkim ma przyjemność zaprosić Państwa na szóstą edycję międzynarodowej konferencji Zlot Filozoficzny, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 7–9 maja 2010. Zlot jest konferencją adresowaną przede wszystkim do studentów filozofii, doktorantów i młodych pracowników nauki. Jej celem jest stworzenie warunków do swobodnej wymiany myśli, prezentacji wyników pracy badawczej, przedstawienia projektu przyszłej pracy naukowej. Obok prezentowanych równolegle w sekcjach referatów, Zlot oferuje swoim uczestnikom możliwość wysłuchania wykładów uznanych filozofów polskich i zagranicznych, a także uczestniczenia w debatach i panelach dyskusyjnych.

Zapraszamy do przesyłania referatów na dowolny temat związany z filozofią, ale także z dziedzinami pokrewnymi: logiką, kognitywistyką, socjologią, psychologią, czy kulturoznawstwem. Ze względu na międzynarodowy zasięg konferencji jest ona dwujęzyczna (języki: polski i angielski), dlatego gorąco zachęcamy wszystkich uczestników do przedstawiania referatów w języku angielskim. Abstrakty wystąpień prosimy zgłaszać do dnia 11 kwietnia 2010. Więcej informacji na stronie: www.zlot.obf.edu.pl.

2 Mar, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia
Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką
Dyrekcja Instytutu Filozofii UW
zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi

Prof. Dr. Wolfram Hogrebe (Bonn):

„Geburtswehen der Moderne. Formen der Selbstzerrissenheit in der Renaissance”

(Nowoczesność zrodzona w bólach. Wewnętrzne rozdarcie i jego formy w renesansie.)

5  marca  2010 (piątek), g. 13.15, sala nr 13

(Instytut Filozofii,  ul. Krakowskie Przedmieście 3)

Obszar zainteresowań badawczych profesora Wolframa Hogrebego obejmuje filozofię XIX i XX wieku, hermeneutykę, estetykę i filozofię kultury. Jego wystąpienie odbędzie się w ramach cyklu wykładów współczesnych niemieckich filozofów zorganizowanego przez Pracownię Studiów nad Filozofią Niemiecką Instytutu Filozofii UW przy wsparciu Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Serdecznie zapraszamy Państwa […] Ciąg dalszy…