Stypendia na 2-letnie projekty realizowane we Francji

10 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Informujemy, że trwa nabór kandydatów na rok 2011 przez katedry międzynarodowe „Blaise Pascal”, przeznaczone dla naukowców z zagranicy we wszystkich dyscyplinach.
Międzynarodowe katedry „Blaise Pascal”, zostały powołane przez rząd i region Ile-de-France w 1996 roku. Każda katedra oferuje naukowcom pochodzącym z zagranicy, mającym znaczny dorobek naukowy, kontynuowanie swoich prac w okresie 12 miesięcy, z ewentualnością rozłożenia pobytu na okres 2 lat.
Wnioski należy składać do 10 stycznia 2011.

Wszystkie potrzebne informacje i wnioski są dostępne na stronie www.chaires-blaise-pascal.org
Dodatkowych informacji udziela pani Laurence Perrin z Fundacji Ecole Normale Supérieure: laurence.perrin@ens.fr

Appel a candidatures 2011 des chaires internationales de recherche ”Blaise Pascal”, destinées a accueillir en France des chercheurs étrangers de toutes disciplines.
Les chaires internationales de recherche ”Blaise Pascal” ont été créées conjointement en 1996 par l’Etat et la région Ile-de-France. Chaque chaire permet, dans toutes les disciplines, a un scientifique étranger de renommée internationale de poursuivre ses travaux en France pendant 12 mois, éventuellement repartis sur 2 ans. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 10 janvier 2011.
Les informations et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site www.chaires-blaise-pascal.org
Des renseignements complémentaires peuvent être demandes auprès de la fondation de l’école normale supérieure (laurence.perrin@ens.fr).

Dr Marc BONDIOU
Attaché pour la science et la technologie / Attaché Naukowy
Service de coopération et d’action culturelle / Wydział ds. Wspólpracy i Działalności Kulturalnej
Ambassade de France en Pologne / Ambasada Francji w Polsce ul. Piękna 1, 00-477 Varsovie / WARSZAWA
Bureau / biuro: +48 22 529 30 79
Cellulaire / komórka: +48 508 135 682
marc.bondiou@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-pl.org

L’actualité technologique internationale en français, en accès libre et gratuit:
http://www.bulletins-electroniques.com/accueil/be_pologne.php (Pologne)
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/pays/france.php (France)

Szanowni Państwo,

10 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia

Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” ogłasza XVI Edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.
Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu znajdują Państwo w załączniku:
XVI Edycja Konkursu Prac Magisterskich

Wykłady prof. RICCARDO QUINTO

10 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Instytut Filozofii UW
przy współpracy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Tomistycznego
zaprasza na cykl wykładów

prof. Riccardo Quinto

(Uniwersytet w Padwie)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku: Wykłady prof Riccardo Quinto

Szanowni Państwo,

10 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

17 listopada Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje warsztaty z pisania wniosków na otwarty konkurs Marie Curie Initial Training Networks.

Warsztaty są adresowane do osób zainteresowanych przygotowaniem wniosku na otwarty konkurs Marie Curie Initial Training Networks. Uczestnicy będą mieli możność zapoznania się ze strukturą wniosku, sposobem aplikowania, ocenami ekspertów oraz uczestniczenia w praktycznych ćwiczeniach.

Celem ITN jest przede wszystkim poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców (w tym doktorantów) zarówno na rynku  akademickim i komercyjnym, jak i w sferze publicznej. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, wnioskodawcy sami określają obszary i tematy badawcze.

O projekty ITN mogą ubiegać się konsorcja składające się z minimum 3 instytucji (np. uczelnie, centra badawcze, przedsiębiorstwa – małe lub duże), ulokowanych w 3 różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym. W konsorcjum mogą brać udział także organizacje z krajów trzecich.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronach:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4160

(Uwaga! liczba miejsc ograniczona!)

Nowa rejestracja na BHP!

10 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że jest już otwarta w USOS nowa rejestracja na BHP, dopisani do niej zostali wszyscy studenci z Instytutu Filozofii. Studenci proszeni są dopisywanie się do grupy Instytutu Filozofii.
Rejestracja trwa do 30 listopada 2010 roku.

Piotr Wilkin
Pełnomocnik IF ds. USOS

8 Lis, 2010; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Iwona Lorenc odwołuje zajęcia w dniach 8 i 9 listopada 2010.

8 Lis, 2010; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Krzysztof Wójtowicz odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 8 i 9 listopada 2010.

Szanowni Państwo!

5 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką
Dyrekcja Instytutu Filozofii UW
zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi

Prof. Dr.

Josef Mitterer

(Klagenfurt):

„Über Interpretation“

10 listopada 2010 (środa), g. 16.30,

sala nr 10 a (Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3)

Profesor Joseph Mitterer jest jednym z najbardziej oryginalnych współczesnych filozofów austriackich. Uczeń Paula Feyerabenda, w latach 90. rozwinął tzw. niedualistyczną teorię poznania, która zainspirowała i pobudziła do dyskusji nie tylko filozofów, lecz także m.in. medioznawców.

Informacja dla studentów I i II roku studiów zaocznych I-go stopnia!

5 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku obecności na wykładach poświęconych problematyce ochrony własności intelektualnej, które odbędą się w niedziele 7 i 14 listopada 2010 w godz. 14.00-15.30 w sali nr 205 (w gmachu dawnego BUW-u). Zajęcia te kończą się zaliczeniem.

Przypominamy studentom II roku, że 6 i 7 listopada 2010 są ostatnimi dniami dodatkowej rejestracji w USOS-ie na lektorat z języka angielskiego. Podane daty są terminami ostatecznymi.

3 Lis, 2010; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Tadeusz Ciecierski odwołuje dyżur w dniu 4 listopada 2010 roku (czwartek, godz. 17.30 w p. 23).