CULTURE, COMMUNICATION AND COGNITION – przedłużenie terminu zgłoszeń

29 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję CULTURE, COMMUNICATION AND COGNITION, organizowaną w dniach 7-9 maja 2012 roku na UMCS w Lublinie, został przedłużony do 15 marca 2012. Zgłoszenia są akceptowane zarówno w języku polskim jak angielskim.

Transcendencja i immanencja w filozofii Boga i religii

29 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii uprzejmie informujemy, że termin sympozjum Transcendencja i immanencja w filozofii Boga i religii uległ przesunięciu o miesiąc.
Sympozjum odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2012 w Krakowie. W związku z tym ciągle istnieje możliwość zgłoszeń. Ostateczny termin upływa 5 marca 2012. Wszystkie informacje dostępne są pod linkiem
http://konferencja.filozofiareligii.pl

Psyche i Środowisko

29 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w załączniku znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące konferencji Psyche i Środowisko, która odbędzie się w kwietniu 2012 w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu: Psyche i środowisko

Nowy półrocznik internetowy „Adeptus”

29 Lut, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
chciałabym poinformować  o nowym recenzowanym interdyscyplinarnym półroczniku internetowym „Adeptus”, afiliowanym przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest to pismo przeznaczone dla młodych pracowników nauki, zwłaszcza doktorantów nauk humanistycznych.  Wszystkie informacje dotyczące pisma znajdą Państwo na stronie Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (www.ispan.waw.pl) w zakładce „Adeptus e-pismo”.
Z wyrazami szacunku,
dr Nicole Dołowy-Rybińska
redaktor naczelna pisma „Adeptus”
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Polityka a wartości i interesy

29 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorow zapraszamy do udzialu w VIII Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich na temat: Polityka a wartości i interesy, która odbędzie się w dniach  21-24 czerwca 2012 roku w Iwoniczu.
W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie oraz kartę zgłoszenia:  Zaproszenie_VIII_KFKS,    formularz 2012
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2012 roku.
Szczegóły na stronie internetowej: http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/

Poznańskie Studia Slawistyczne

29 Lut, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
W imieniu Redakcji „Poznańskich Studiów Slawistycznych” serdecznie zapraszam do współpracy przy tworzeniu trzeciego numeru zatytułowanego Zaklęcie, zamówienie, klątwa. Magiczna moc słów w językach, literaturach i kulturach słowiańskich (szczegóły w załączniku:
Poznańskie Studia Slawistyczne 3 zaproszenie.
Termin przesyłania tekstów upływa 31 lipca 2012 roku.
Z wyrazami szacunku,
Joanna Rękas (PhD)
Adam Mickiewicz University in Poznań
Institute of Slavonic Philology
Name in Polish: Instytut Filologii Słowiańskiej
Address: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Phone: PL (+48) 61 829 4520, (+48) 508 630 997 Fax: (+48) 61 829 4530, MK +389 788 16 835

OTWARCIE konkursu HERA JRP

29 Lut, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum „HERA Joint Research Programme” zaprasza do składania wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych “Cultural Encounters”.

OTWARCIE KONKURSU
NCN zachęca wszystkich badaczy zainteresowanych realizacją wspólnych projektów w obszarze szeroko rozumianej humanistyki we współpracy z naukowcami z co najmniej dwóch innych krajów europejskich uczestniczących w programie do nadsyłania elektronicznych zgłoszeń do udziału w konkursie dla humanistów pt. „Cultural Encounters”. Projekty w języku angielskim należy składać w wersji elektronicznej przez stronę internetową:
http://www.heranet.info/hera-joint-research-programme-2
Termin składania wniosków upływa 4 maja 2012 r. o godzinie 14.00 czasu polskiego.

Finansowanie w ramach konkursu obejmie projekty badawcze – realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z co najmniej trzech państw członkowskich należących do konsorcjum HERA JRP – dotyczące tematyki szeroko pojętych spotkań kultur i spotkań międzykulturowych. Projekty mogą czerpać z nauk takich, jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia czy psychologia.

Kraje członkowskie konsorcjum HERA.
Do konkursu mogą przystępować naukowcy oraz zespoły badawcze z Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Litwy, Luxemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Skrócony opis założeń projektu HERA, przygotowany w języku polskim przez Narodowe Centrum Nauki, znajduje się na stronie: www.ncn.gov.pl/hera
Szczegółowy opis warunków konkursu został opublikowany na stronie: http://www.heranet.info/
Kontakt: Narodowe Centrum Nauki, tel. 12-341-90-28.
dr hab. Wojciech Sowa – członek Rady programu HERA JRP, wojciech.sowa@ncn.gov.pl
Anna Plater-Zyberk – członek Zespołu Zarządzającego programu HERA JRP, anna.plater@ncn.gov.pl

Mózg – umysł – dusza Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię

29 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów przekazujemy Państwu zaproszenia do wzięcia udziału w XIII Dniach Interdyscyplinarnych. Odbędą się one w terminie 12-13 listopada 2012 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Temat wspomnianej konferencji brzmi Mózg – umysł – dusza Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię. Bardziej szczegółowe informacje na temat organizowanej konferencji, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach: XIII DI.Zaproszenie, XIII DI.Formularz zgłoszeniowy

Czy mamy obowiązek pomagać?

29 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Etyka Praktyczna – portal etyki akademickiej mają ogromną przyjemność zaprosić Państwa do Szczecina na ogólnopolską konferencję pt. „Czy mamy obowiązek pomagać?”.
Szczegółowe informacje w załączniku: Czy mamy obowiązek pomagać
oraz na stronie internetowej konferencji:
http://etykapraktyczna.pl/inne/konferencja/konferencja-obowiazek-pomocy
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
EtykaPraktyczna.PL
Zakład Etyki Instytutu Filozofii US

III Edycja Colloquia Tischneriana Wratislaviensia

28 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza serdecznie na III Edycję Colloquia Tischneriana Wratislaviensia, tym razem poświęconą Źródłom myśli Józefa Tischnera. Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku: Colloquia Tischneriana Wratislaviensia 2012
Z poważaniem
dr hab. Maciej Manikowski
Zakład Antropologii Filozoficznej
Instytut Filozofii U.Wr.
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość

28 Lut, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość, która odbędzie się w dniach 30-31.05.2012 roku w Szczecinie. Jest ona kierowana do pedagogów, psychologów, filozofów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk, którym bliska jest problematyka wychowania.
W załącznikach znajdują się stosowny komunikat oraz karta zgłoszenia:
Komunikat nr 1,    Karta zgłoszenia,   Normy wydawnicze

Opór w kulturze. Tradycja – Edukacja – Nowoczesność

28 Lut, 2012; Aktualności Konferencje

Szanowni Państwo,
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji: Opór w kulturze. Tradycja – Edukacja -Nowoczesność, która odbędzie się w Ustce w dniach 29-30. 05. 2012 roku.
Zgodnie z tradycją, zainicjowaną przez nasz Ośrodek w czasie pierwszego spotkania konferencyjnego, organizatorzy chcieliby nawiązać do inicjatyw debaty wolnej od  standardowej formuły referatowej.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach: Komunikat,   formularz zgłoszenia
Komitet Organizacyjny
Instytut Pedagogiki
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Westerplatte 64
76-200 Słupsk
e-mail: oporwkulturze2012@apsl.edu.pl

28 Lut, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Anna Jedynak zmienia termin dyżuru z 6 marca 2012 (wtorek) na sobotę – 10 marca 2012, w godz. 12:00-13:00.