29 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Uprzejmie informujemy, że sekretariat ds. pracowniczych, studiów doktoranckich i podyplomowych jest nieczynny do 7 grudnia 2012 roku z powodu choroby.

Panel „Prawda i realizm”

28 Lis, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Spotkanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – 10 grudnia 2012

28 Lis, 2012; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
serdecznie zaprasza 10 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 17.15 na referat pt.:
Antycypacyjne mechanizmy reprezentacyjne: od cybernetyki po kognitywistykę

Referat przedstawi dr Marcin Miłkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Streszczenie:
Jednym z podstawowych przedmiotów teoretycznych w psychologii, etologii i kognitywistyce jest reprezentacja umysłowa. W moim wystąpieniu zamierzam skupić się na koncepcji reprezentacji, którą można określić mianem „antycypacyjnej”. Zrekonstruuję jej podstawowe założenia, posługując się własną koncepcją mechanizmów reprezentacyjnych. Będę pokazywać, że antycypacyjne mechanizmy tego rodzaju są jedną, ale nie jedyną możliwą realizacją mechanizmów reprezentacyjnych w systemach poznawczych. Najkrócej teorię tę można streścić w tezie, że reprezentacje służą przede wszystkim do przewidywania stanów przyszłych i determinują repertuar potencjalnych zachowań systemu poznawczego.

Zarys koncepcji antycypacyjnych mechanizmów reprezentacyjnych po raz pierwszy pojawił się w pracach autorów zbliżonych do cybernetyki i behawioryzmu metodologicznego (zwłaszcza D. MacKaya), choć jej źródła tkwią już w pragmatyzmie C. Peirce’a. Koncepcja ta wpłynęła też na wczesną koncepcję reprezentacji D. Dennetta, a także na sensomotoryczne teorie widzenia A. Noe i K. O’Regana. Jej założenia podzielane są też przez zwolenników teorii reprezentacji jako przewodnika w działaniu (G. Rosenbergg, M. Anderson). Rozwijana była też przez R. Rosena, biologa teoretycznego i przedstawiciela teorii systemów. Na gruncie polskim, w odniesieniu do emocji, teorii antycypacyjnej bronił niedawno D. Wiener. W kognitywistyce współczesnej najbardziej wyrazistą obronę teorii antycypacyjnej – w odniesieniu do procesów poznawczych – przedstawił w ostatnich latach A. Clark.

Zostanie przedstawiony zrąb teorii antycypacyjnej oraz kilka przykładów mechanizmów antycypacyjnych, zaczerpniętych zarówno z prac biologów, jak i kognitywistów.

Spotkanie odbędzie się w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (nr 109, dawniej 13) Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 3.

27 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Mgr Maksymilian Wohl odwołuje ćwiczenia z „Filozofii nowożytnej” dla studentów wieczorowych w środę, 28 listopada 2012 roku, o godz.18:30.

26 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Paweł Łuków odwołuje dyżur 27 listopada 2012 roku (wtorek) z powodu wyjazdu służbowego.

23 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Wawrzyniec Rymkiewicz odwołuje zajęcia (seminarium o godz. 16.45) w piątek – 23 listopada 2012 roku, z powodu choroby.

Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego „O DEMOKRACJI”

22 Lis, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

21 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Piotr Schollenberger z powodów obowiązków służbowych przekłada termin swojego dyżuru z 22 listopada 2012 (czwartek) na piątek 23 listopada 2012, na godzinę 15.00-16.30.

21 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Jakub Kloc-Konkołowicz odwołuje dyżur w czwartek 22 listopada 2012 roku. Dodatkowy dyżur odbędzie się we  wtorek 27 listopada 2012 roku w godz. 14.00-16.00 pok. 303 (III piętro).

Konferencja „Praca, klasa, płeć” 26-27.11.2012

20 Lis, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Aktualne oferty stypendialne – terminy składania wniosków!

19 Lis, 2012; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów:

1. Paryż (OECD) – stypendium OECD dla doktorów, termin aplikowania 21 grudnia 2012,
http://www.oecd.org/pisa/pisafellowshipsandgrants/

2. Niemcy – stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html

3. Dowolny kraj – stypendia Fundacji Crescendum Est – Polonia na studia bądź pobyt badawczy w zagranicznej uczelni; termin 31 grudnia 2012;
http://crescendumest.pl

4. Jednorazowe stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy dla doktorantów; termin 31 grudnia 2012;
http://www.polpharma.pl/pl/fundacja/program-stypendialny/

5. Austria – stypendium im. Józefa Tischnera dla doktorantów i doktorów; termin 15 stycznia 2013;
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=151

6. Niemcy – stypendia DBU; termin 15 stycznia i 15 czerwca 2013;
https://www.dbu.de/1246.html

7. Grecja – Stypendia Fundacji Onassisa dla doktorantów, doktorów, 31 stycznia 2013
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

8. Kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz Półwyspu Bałkańskiego i Kaukazu Południowego –
stypendia Funduszu Wyszehradzkiego; termin 31 stycznia 2013;
http://visegradfund.org/scholarships/

Praca dla początkujących naukowców w projektach Marie Curie Initial Training
Networks; oferty dostępne na stronie KE http://ec.europa.eu/euraxess

Stypendia Instytutów Joint Research Centre dla doktorantów i naukowców
(Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia); http://ec.europa.eu/dgs/jrc

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące kwestii prawno-administracyjnych związanych z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów Euraxess.
Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

19 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Andrzej Miś odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 20 listopada 2012 roku (wtorek) z przyczyn zdrowotnych.

19 Lis, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Jerzy Niecikowski odwołuje dyżur dnia 19 listopada 2012 roku (poniedziałek) z przyczyn zdrowotnych.