Koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Całkowity koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych wynosi 4600 zł.

Opłaty za poszczególne okresy studiów rozkładają się następująco (wpłaty za czesne przez system USOS):

  • Semestr I – 1250 zł.
  • Semestr II – 1250 zł.
  • Semestr III – 1200 zł.
  • Semestr IV – 900 zł.

Dodatkowo, po zakończeniu Studiów Podyplomowych, należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia.

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (Dokument PDF)

Skip to content